27
یکشنبه, سپتامبر

آغاز آسفالت معابر

انارک

آغاز اسفالت معابر مجتمع ارکیده واقع  در شهرک شهید رجایی توسط شهرداری آغاز شد. زیرسازی و جدول بندی خیابانهای ارکیده توسط پیمانکار در حال اجرا است.