بازدید معاون درمان وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی از مرکز بهداشتی درمانی انارک

بازدید معاون درمان وزیر بهداشت , درمان و آموزش پزشکی از  مرکز بهداشتی درمانی انارک بازدید معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه ،نماینده مردم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی ، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مرکز بهداشتی درمانی انارک بازدید نمودند.
(فرمانداری شهرستان نایین - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲)