همدردی با خانواده های داغدار عموئی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای محمدحسین عموئی سی و یکم خرداد ماه 1403 در تهران از میان ما رفت.
همدردی انارک نیوز با خانواده های عموئی و دیگر بستگان را پذیرا باشید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.