02
شنبه, دسامبر

همدردی با خانواده های داغدار واحدی و صادق نژاد

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای مهرعلی واحدی (فرزند رجبعلی)، بیست و پنجم آبان ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های واحدی، صادق نژاد و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.