همدردی با خانواده های داغدار علیزاده و پاکروان

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم آقای عباسعلی علیزاده انارکی بیست و سوم آبان ماه ۱۴۰۰ در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های علیزاده، پاکروان و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.