همدردی با خانواده های داغدار زاهدی و مسعود

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای عباسعلی زاهدی انارکی، بیستم و سوم تیر ماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدی و مسعود و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.