همدردی با خانواده های زمانی زاده و سهیلی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای محمدحسین  زمانی زاده 4آذرماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زمانی زاده و سهیلی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.