همدردی با خانواده های مسعود و یزدانی

انالله و انا الیه راجعون

شوربختانه خبردار شدیم آقای حاج ابوالقاسم مسعود بیست و ششم آبان ماه 99 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مسعود و یزدانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.