همدردی با خانواده های قارونی و شمسایی

*انالله و انا الیه راجعون* 
شوربختانه خبردار شدیم خانم فردوس قارونی انارکی (همسر شادروان مهندس ابراهیم شمسایی)، نهم دی ماه در تهران از میان ما رفت و دیگر آشنایانش نگاه پر از محبت او را نخواهند دید. 

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های قارونی و شمسایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.