02
شنبه, دسامبر

هردم از این باغ بری می رسد (21)

انارک نیوز- پس از پنج ماه که اواخر اردیهشت ماه 1400 می شد، پاسخ مثبت جهاد کشاورزی برای تغییر طرح از تولید آجر سفالی به دانه بندی سیلیس آمد اما کجایی ای دل غافل که مدت شش ماهه تعهد محضری برای اخذ پروانه بهره برداری درخواستی صمت در حال اتمام بود.
دوباره روز از نو و روزی از نو، به دفترخانه اسناد رسمی فرستاده شدم تا بدلیل موجه تأخیر ناخواسته کارآفرین با توجه به دیر پاسخ دادن جهاد تعهدی دیگر دهم. مارگزیده بودم و این بار خودسرانه تعهدی یک ساله به جای شش ماهه پیشین دادم.  پروسه تمدید پروانه تأسیس و تغییر طرح در صمت اواسط تیرماه انجام شد و شادمان از اینکه دیگر مشکلات حل شده و می توان نفسی به راحتی کشید مدارک درخواستی جهاد سریعاً آماده و به جهاد کشاورزی تحویل داده شد. انتظار داشتم پاسخ جهاد کشاورزی سریع باشد اما دوباره ناباورانه زمان پاسخگویی جهاد طولانی شد.

حالا بشنوید از دوستان مرغدار همسایه و انارکی، سرمایه گذار گرامی برای راه اندازی اولیه کارخانه علیرغم عدم برقرسانی با هزینه کامل خودمان، موتورژنراتور برق تهیه نمود و در مجموع چند ساعت یا احیاناً چند روز در طی دو ماه برای تست ماشین آلات کارخانه کوشید ولی چشمانتان بد نبیند به محض اینکه شروع به راه اندازی می کرد دوستان لطف می کردند و با دوربین تلفن همراهشان فیلم می گرفتند و بیا و ببین چه غوغا و قشقرقی در ادارات راه می انداختند که چه نشسته اید که آلودگی کارخانه رحیم پور دارد مرغان ما را تلف می کند. راستی ساعات دقیق کارکرد کارخانه را از آقایان بپرسید چون فیلم آنرا دارند!
یک بار هم در کمال ناباوری، یکی از آنان گفت: می دانی که گرد و غبار سرطانزای سیلیس کارخانه شما مرغهای ما را آلوده کرده. گیج شده بودم پس پرسیدم: چه می گویی؟ و گفت تو مهندسی نمی دانی پودر سیلیس سرطانزاست برو توی اینترنت بگرد تا بفهمی. جل الخالق از ...
سرتان را درد نیاورم از ایشان اصرار و از من انکار. یک روز هم بنظرم شهرداری رفته بودم که دیگری هم این سخن کاملاً نسنجیده را به صورت پرسشی تکرار نمود.
حرف نامعقول شنیده بودم اما این یکی دیگر محشر بود. معلوم است این دوست ما مشاورینی دارد که بی کارتر از آنان هستند و در جمعشان از این افاضات کرده اند. بگذریم.

برای آگاهی دوستان از خانه سیلیس ایران نقل می کنم: اكسيد سيليسيم يا سيليس تركيبي شيميايي است كه به صورت خالص و يا به صورت تركيب در كاني هاي سيليكاته در مجموع 90 درصد پوسته جامد زمين را تشكيل مي دهد. 
پس با این حساب بایستی کره زمین از زیست حیوانی ساقط می شد.