هردم از این باغ بری می رسد (23)

انارک نیوز - اواسط بهمن ماه 1401، سرمایه گذار کارخانه فرآوری سیلیس انارک، زنگی زد و خواست کارخانه افتتاح شود. چند تماس گرفتم که نتیجه اش درخواست افتتاح از اداره صمت شد.
روزهای پر هیاهوی برو و بیای مسئولین و حضور در جلسات متفاوت و افتتاحیه ها بود. طی پیامک هایی پیگیر افتتاح شدم تا سرمایه گذار بداند ارزش کار او را در منطقه محروم انارک می دانم.
کارخانه  فرآوری سیلیس انارک بدون دریافت هیچگونه تسهیلاتی در منطقه ای محروم انارک پایه گذاری شده و امید است پایه ای برای فرآوری محصولات معدنی منطقه که خام، به فروش می رسد، شود.
و سخنی هم با مسئولان، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!