اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر های نایین ،انارک و بافران

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر های نایین ،انارک و بافران شایان ذکر است شهرهای نایین ،انارک و بافران هر کدام ۵ عضو شورا دارند و رای دهندگان می توانند در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را در برگه رای بنویسند.
(فرمانداری شهرستان نایین)