عرضه های مس در بورس کالا از سوی بخش خصوصی سرعت می گیرد

شرکت مدیریت توسعه معادن مبدا از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ مبدا از تولیدکنندگان مس کاتد در شهرستان نائین است.

مسعود مطلبی، مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه معادن مبدا عنوان کرد: این شرکت با تولید به میزان یک تن در روز فعال است. دو معدن در نائین و انارک برای تامین خوراک و تضمین تولید مستمر، در اختیار این شرکت است.

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه معادن افزود: طبق برنامه های شرکت تا شش ماه آینده ظرفیت تولید به روزانه یک و نیم تن در روز کاتد با عیار ۹۹.۹۹ خواهد رسید.

وی درخصوص برنامه های توسعه ای شرکت به پیگیری برای دو مجوز اشاره کرد و گفت: یکی از این مجوزها در خصوص احداث واحد تولید کاتد مس به روش هیپ لیچینگ با ظرفیت ۳۰۰ تن در سال است و مجوز دیگر در خصوص واحد تولید کنسانتره مس است.

مطلبی در آخر عنوان کرد: طبق برنامه های شرکت تا یک ماه آینده اولین محصول شرکت را در بورس ارائه خواهیم کرد و تا پایان شهریور بحث صادرات را برای شرکت در نظر داریم.
(معدن24 ـ 2 خرداد 1400)