انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای حسن صمدی 15 مردادماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده صمدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

انارک نیوز - در جلسه ای که چهاردهم مردادماه 1400 با حضور مهندس نصرتی فرماندار شهرستان نایین در فرمانداری برگزار گردید، اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر انارک پس از برگزاری مراسم تحلیف نسبت به انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی این شهر اقدام نمودند.
اعضای شورای اسلامی شهر انارک، محسن اناری انارکی را به عنوان رئیس، علیرضا بقائی نیا را به عنوان نایب رئیس و غلامرضا جلیلی انارکی را نیز به عنوان منشی و خزانه دار انتخاب نمودند. هم چنین آنها مهندس ابوالقاسم خیابانی را در سمت شهردار ابقا نمودند.

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای منصور پاکنژاد ۱2 مردادماه ۱۴۰۰ در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده پاکنژاد / عرب و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم فرنگیس پورحیدری (فرزند ابوالقاسم) ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های اطهری و پورحیدری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم حاجیه خانم طیبه یزدانفر ٨ مردادماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های صفوی و یزدانفر و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای محمدرضا زاهدی 8 مردادماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده زاهدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

مقالات دیگر...