پروزه های انجام شده در شرکت اب وفاضلاب انارک

اداره آب انارک / محمدیانارک نیوز - گوشه ای از اقدامات انجام شده در دوسال گذسته توسط شرکت آب وفاضلاب انارک 
1-فنس کشی تصفیه خانه فاضلاب انارک به ابعاد 400در 400 متر 
2- انجام مطالعات ژئوفیزیک از کل منطقه به منظور مکان یابی جهت حفر چاه آب 
3-توسعه شبکه توزیع آب به طول 5 کیلومتر واقع در شهرکهای بنیاد مسکن .مجوعه انجمن انارکیها ومسکن مهر 
4-توسعه شبکه توزیع وانتقال فاضلاب به طول 3500متر واقع در شهرکهای بنیاد مسکن .مجموعه انارکیها مسکن مهر وخیابان شهید فهمیده وخیابان امام زاده پیرمردان
5-حفر یک حلقه چاه عمیق در ضلع جنوبی شهر انارک
6-اصلاح شبکه های توزیع آب به طول 2346 متر در بافت قدیم شهر همچنین اصلاح شبکه انتاقال آب به طول 2 کیلومتر از زرگر آباد به انارک
7-واگذاری  و نصب بیش از 200 فقره انشعاب آب وفاضلاب
8- حمل آب شرب وبهداشتی توسط تانکرهای سیار از نایین به انارک
9- تعویض وتعمیر پمپ های شناور چاهای یک ودو
10-ذخیره سازی بیش از 16000هزار متر مکعب آب شرب به منظور استفاده درفصول پیک مصرف آب
11-خرید لوله واتصالات چدنی جهت خط انتقال چاه 3 به مخزن 750 متر مکعبی
12-تعویض بیش از یک صدوبیست کنتور فرسوده آب وتعمیرات سیصدو پنجاه فقره انشعابات آب وفاضلاب
این قسمتی از اقدامات این شرکت جهت رفاه حال همشهریان عزیز فقط در دوسال گذشته می باشد .در پایان جناب محمدی از همشهریان خواستار صرفه جوی در مصرف بهینه آب شد
با تشکر از ریاست محترم آبفای شهر انارک که این اطلاعات ارزشمند را در اختیار انارک نیوز گذاشتند