چه؟ (بیستم تا بیست و ششم اسفند ماه 1401)

"اندک اندک، جمع یاران می رسند." 

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از بیستم تا بیست و ششم اسفند ماه 1401 در زیر آمده است.
۱ـ  انارک نیوز: مراسم فاتحه اموات روز عرفه ۲۹ اسفند ماه،
۲ـ انارک نیوز: آیین افتتاح آب انبار سنتی مرحوم حاج محمدعلی برادران انارکی و ایستگاه هواشناسی تمام خودکار شهر انارک.
۳- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند. کربلایی امرا.. یزدانی از ایراج. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.