01
یکشنبه, اکتبر

همدردی با خانواده های داغدار پیشوا و آقابیگی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم مرجان پیشوا، یکم مرداد ماه 1401 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های پیشوا، آقابیکی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.