همدردی با خانواده های داغدار زمانی زاده و کافی

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم خانم فردوس کافی انارکی (مادر شهید زمانی زاده) پانزدهم مهرماه ۱۴۰۰ در یزد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زمانی زاده و کافی، بالاخص همکار گرامی آقای حسن کافی که در فقدان خواهر به سوگ نشسته اند و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.