همدردی با خانواده های داغدار اشرفی مقدم و مسعود

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای مجید اشرفی مقدم  بیست و نهم شهریورماه ۱۴۰۰ در نایین از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های معصومی، اشرفی مقدم، مسعود و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.