همدردی با خانواده داغدار انارکی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای حسن انارکی هفدهم شهریورماه ۱۴۰۰ در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده طریقتی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.