همدردی با خانواده های داغدار های سهیلی و فاتح

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم فاطمه نساء (طلعت) فاتح (همسر شادروان عبدا..، سهیلی) بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۰ در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های سهیلی و فاتح و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.