همدردی با خانواده های داغدار رفیع و زارع

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم حاجیه خانم عصمت زارع ‌(همسر آقای مظفر رفیع) ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های رفیع و زارع و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.