همدردی با خانواده های داغدار علیزاده و عرب زاده

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم حاجیه خانم عصمت عرب زاده ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ در مشهد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های علیزاده و عرب زاده و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد