همدردی با خانواده های داغدار شبانی و باقرمبینی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم عصمت شبانی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های شبانی و باقرمبینی دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.