تمنای سلامتی برای تمامی بیماران

انارک نیوز ـ متاسفانه امروز دهم اردیبشهت  ماه ۱۴۰۰ خبردار شدیم آقای دکتر داوود نعمتی انارکی به بیماری شدید کرونا مبتلا و اینک در یکی از بیمارستان های تهران بستری هستند.
از دوستان و همشهریان تقاضامندیم در شبهای قدر و سحرهای این ماه عزیز برای بهبودی ایشان دعا نمایند.
اجرتان در این ماه مبارک با قادر متعال باد.