ارتقاي پهناي باند در انارک

با همت تلاشگران مخابرات منطقه اصفهان و با به روزرسانی تجهیزات و زیر ساخت های مخابراتی،  پهنای باند مخابرات در شهرستان انارک توسعه یافت. در راستای توسعه زیر ساختهای ارتباطی در شهرستان ناییــن و به جهت افزایش رضایتمندی مشترکین ، پهنای باند دیتای (UP LINK ) مرکز تلفـــن شهر انارک  به 1G ارتقا یافت و با اجرای این طرح علاوه بر شهر انارک، سرعت اینترنت مشترکین ADSL مخابرات در روستاهای چوپانان، سپــرو، سهیل و فرح آباد بهبــود یافت.
(نصف جهان - کد خبر: ۱۹۶۴۴۵ - تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۲)