همدردی با خانواده های کمالی و عموئی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم بلقیس عموئی انارکی (همسر شادروان ماشااله کمالی)، ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های کمالی و عموئی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.