28
دوشنبه, سپتامبر

گزارش فعالیت سال 1393 انارک نیوز

انارک

دوستان، با همیاری شما در سال 1393 که اولین سال انتشار سایت انارک نیوز بود، فراز و نشیب های زیادی را رد کردیم و به قضل الهی و همت شما تعداد بازدیدکنندگان رسمی اخبار انارک به 325 هزار و 242 نفر رسید.
امید است امسال بیش از پیش در خدمت و برآورده کردن سلایق شما باشیم و بتوانیم از مرز یک میلیون بازدیدکننده بگذریم. امید است ما را در هرچه بارورتر شدن سایت خودتان راهنمایی فرمایید.
منتظر خبرها و نظرات، پیشنهادات و آنچه که می تواند در ساختن بهتر شهر انارک کارساز باشد می مانیم.