پروژه های در دست اقدام شهرداری انارک

انارک

انارک نیوز - در گزارش 28 مرداد امسال به پروژه وتلند شهرداری انارک پرداختیم و اینک به پروژه آببند شهرداری در حومه انارک می پردازیم. 
آقای فرزین میرزایی نایب رییس شورای اسلامی شهر انارک در مورد این آببند توضیح داد که پس از بارندگیهای روزهای اوایل فروردین که منجر به سیل شد، سریعاً با ماشین آلات و نیروهای شهرداری نسبت به ساخت آن اقدام نمودیم تا بتوانیم از آب باران حداکثر استفاده را نماییم ولی میزان بارندگی بعدی در حدی نبود که حوضچه ای تشکیل دهد هرچند آب باران قسمتی از این محوطه را فراگرفت.
آب جمع شده در اینجا هم می تواند به آب زیررمینی بپیوندد و هم با لوله کشی در فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.
مهندس سبحانی نسب شهردار انارک نیز ابراز نمودند امسال بیش از 400 سرویس از آب باران برداشت کردیم و شاید امسال بیشترین میزان  آب شیرین را به فضای سبز رسانده باشیم. تا اواخر اردیبشت از آببند مرحوم جلی نیز برداشت آب داشتیم.
وی  در ادامه افزود که اگر بودجه داشتیم برای نگهداری آب از ژئو ممبران برای آببندی سود می بردیم اما حالا نیز رسوبات و گل و لای بارندگی به کمک ما خواهد آمد تا کف آن آببندی شود و در آینده از آن برای آبیاری فضای سبز استفاده بهینه نماییم.