عکس ها و ویدئو های بیشتر از انارک در اینستاگرام "انارک بهشت گمشده"  instagram.com/anaraknews

در شکاف صخره‌ای
     بر بلندای قله‌ای
        بین دو سنگ روییدم
ریشه‌هایم را رها نمی‌کنند
   با این که سال‌هاست
      گل‌سنگی حتی
         بر آن دو نروییده است
(راهي از  دیش سپید dish-sepid.blogfa.com)

مقالات دیگر...