امروز: چهارشنبه 25 تیر 1399 برابر با 15 جولای 2020

چهارشنبه, 08 اسفند 1397 12:28
احمد فاضل: گویش امروز گزی‌ها، زبان دیروز اصفهانی‌هاست 
روز جهانی زبان مادری و سالروز به ثبت رسیدن گویش گزی بهانه‌ای شد تا به همت مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، اهالی اصفهان و اهالی گز به پاس زبان مادری مشترک و کهن خود گردهم آیند. دکتر احمد فاضل اما با افسوس از جای خالی کهن زبان اصفهان که ریشه در زبان پهلوی و گزی داشته، یاد کرد. آنچه البته به قول او جای خرسندی دارد، این است که یهودیان اصفهان هنوز این زبان را به منزله میراث ماندگار خود حفظ کرده‌اند و گزی ها هم هنوز با این زبان شاعرانه سخن می‌گویند و به دیوان درویش عباس گزی، گنجینه 150 ساله زبان خود می‌بالند.
دکتر احمد فاضل، زبان شناس و پژوهشگر درباره اهمیت زبان می‌گوید ساعت ها می توان درباره پدیده زبان سخن گفت، چرا که زبان در حوزه های مختلف آن قابل تامل بوده و اعجاز آن برای انسان بارز است. زبان مبین شخصیت، شأن، تفکر، فضیلت و کرامت آدمی است  و به واسطه زبان است که درونیات و ارزش آدمی آشکار می شود. به همین اندازه که زبان برای آدمی هویت آفرین است در جوامع هم مبین هویت فرهنگی و اجتماعی مردمان است.»
به اعتقاد او، این قیاس بین انسان و جامعه بسیار نزدیک است، چرا که اگر انسان زبان نداشته باشد، در گمنامی زندگی می‌کند و قادر نیست توانمندی و قابلیت های خود را آشکار و اخبار و اندیشه های خود را به دیگران منتقل کند. جامعه هم دقیقا همین طور است و اگر فرهنگی در یک جامعه هویت و گذشته خود را به دست فراموشی بسپارد و زبانش مورد کاستی قرار بگیرد، در واقع هویتش ناشناخته باقی خواهد ماند، چرا که بزرگ‌ترین میراث کهن بشریت در بستر زبان جلوه گر می شود.احمد فاضل در بررسی و مقایسه دو شهر اصفهان و گز و ریشه های تمدنی و زبانی آن، ابتدا به پیشینه تاریخی آنها رجوع می‌کند و می‌گوید:« اصفهان شهری بسیار قدیمی است و برخی منابع نقل کردند که بنای این شهر در زمان طهمورث دیوبند گذاشته شده است و آنان که با شاهنامه آشنا هستند، می دانند طهمورث از پادشاهان پیشدادی و اسطوره ای شاهنامه محسوب می شود. یعنی سومین پادشاه پیشدادی و این دوران متعلق به دوران ماقبل تاریخ است، زمانی که هنوز تمدنی شکل نگرفته واصفهان البته در دوره‌های گوناگون تاریخ باستان خوش درخشیده است.
استاد محیط طباطبایی جایی ذکر کرده در زمان اشکانیان، اصفهان به منزله مرکز نگهداری اسناد رسمی و غیر رسمی مطرح و تحت فرمانروایی آخرین پادشاه اشکانی قرار داشته و در دوره‌های بعدی همچنان این شهر زبانزد است.»او درباره قدمت شهر گز هم معتقد است منابع بسیاری وجود دارد که کهن بودن این شهر را نشان می دهد:«حمدالله مستوفی در کتاب نزهه‌القلوب در قرن هشتم ذکر می کند  بهمن ابن اسفندیار دستور داد در قریه گز آتشکده ای بسازند. حکومت بهمن ابن اسفندیار از نظر تاریخی به دوره هخامنشیان بازمی گردد  و وقتی او این دستور را می دهد به این معنا نیست که بنای شهر در آن دوره گذاشته شده، بلکه این شهر وجود داشته و از اهمیت، شهرت و معروفیت بالایی برخوردار بوده است. در بسیاری از منابع دیگر ذکر شده که گز از اعظم قرای منطقه برخوار بوده و به منزله بزرگ‌ترین شهر این منطقه شناخته می شده است.»این عضو هیئت علمی دانشگاه از اشتراکات اصفهان و گز به زبان اشاره می‌کند و می‌گوید  گویش گز هنوز پابرجاست، اما اینکه اصفهان در گذشته چه زبانی داشته را کمتر کسی می‌داند:«آیا تصور می کنید مردم اصفهان همواره به زبان فارسی صحبت می کردند؟
نه. اصفهان صاحب زبان بوده و مردم با زبانی صحبت می کردند که امروز در شهر گز کاربرد دارد. در واقع گویش امروزی شهر گز، زبان گذشته مردم اصفهان بوده است. گویشی که از جهت غنا، کمال، کاربرد پیشوند، پسوند، شناسه فاعلی و صرف فعل  تمام ویژگی و مختصات یک زبان و حتی بیش از آن را در خود دارد. آهنگ و موسیقی سرشاری در نوع بیان گویش گزی وجود دارد. دستور زبان مستقل و منحصر به فرد و متفاوت با زبان فارسی که ادامه زبان های ایران باستان است، از ویژگی‌های دیگراین زبان محسوب می‌شود.»
به روایت دکتر فاضل و با استناد به منابع، اصفهان از زمانی که به پایتختی دولت صفویه انتخاب می شود، کم کم تحت تاثیر زبان فارسی، زبان کهن خود را فراموش و زبان رسمی جایگزین می شود: «در منابع متعددی به زبان قدیم اصفهان اشاره شده است. کتاب احسن التفاسیر که در قرن چهارم هجری نوشته شده، به زبان قدیم اصفهان اشاره می‌کند و کتاب محاسن اصفهان مافروخی و حکایت های ابوالقاسم بغدادی و اشعار عبید زاکانی از دیگر منابع قابل استناد در این زمینه است.»مبحث دیگری که دکتر احمد فاضل در بررسی زبان کهن اصفهان و گز به آن می پردازد، فهلویات است، زبانی که مردم مناطق مرکزی ایران با آن سخن می گفتند و بخشی از این فهلویات در قالب سروده هایی در منابع ادبی ذکر شده است:«فهله منظور همان پهله است که اصفهان و مناطق وسیع دیگری چون ری، همدان، آذربایجان و نهاوند را در برمی گرفته که اینها در واقع قلمرو وسیع زبان فارسی شناخته می شده، اما این زبان تحت تاثیر زبان رسمی بسیاری از ابعاد و جلوه های خود را از دست داده است. فهلویات همان زبانی است که اصفهان در دوره باستان از آن استفاده می‌کرده و امروز مردم در شهر گز و بسیاری مناطق دیگر چون، نطنز، میمه، وزوان، خوانسار، جرقویه و نائین و به نقل از دکتر ایران کلباسی، حتی در قفقاز با آن صحبت می کنند و البته این زبان اشتراکاتی هم با زبان زرتشتیان یزد دارد.  یهودیان اصفهان هم هنوز به همین زبان صحبت می کنند.
شیرینی و فصاحت از ویژگی های فهلویات بوده  که گاهی از آن به زبان پهلوی هم یاد می شود. حتی حافظ و فردوسی هم به آن اشاره کره اند.»به زعم این پژوهشگر زبان شناسی، آهنگ و بیان جملات زبان گزی شعر گونه، نرم، روان، شیوا، دلنشین و سرشار از موسیقی است. حتی گفت‌و گوی روزمره مردم گز همچون سرودن شعر است: «اوحدی اصفهانی که البته برخی او را به دلیل درگذشت در مراغه، اوحدی مراغه ای می شناسند، در قرن هفتم و هشتم قمری غزلیاتی را به همین زبان سروده است و تصحیح دکتر سعید نفیسی بر آن با نام غزلیات اوحدی اصفهانی وجود دارد. چهار غزل در بین غزلیات اوحدی با عنوان فی لسان الاصفهانیه سند دیگری بر زبان کهن اصفهانی شناخته می شود.» دیوان درویش عباس گزی از منابع 150 ساله ای است که احمد فاضل به آن اشاره می کند و آن را تنها اثری می داند که توانسته به حفظ یک گویش کمک کند. آثار این شاعر گزی آنقدر اهمیت دارد که  بسیاری از مستشرقان اروپایی را هم وادار به مهاجرت و بررسی روی 13 هزار بیت شعر او و البته زبان گزی کرده است.
ویلهلم آیلرس، زبان شناس آلمانی از کسانی است که دو جلد کتاب درباره زبان گزی منتشر کرده است. حسین علی محمدی، پژوهشگر درباره چاپ غزلیات درویش عباس و اهمیتی که او برای ماندگاری زبان گزی داشته سخن می گوید و اینکه شایسته است نسخه های قدیمی اشعار این شاعر به گنجینه ای سپرده شود: «سال های 62 و 63 که ایران درگیر جنگ بود، ما از احمد خاکسار درخواست کردیم که دیوان درویش عباس را از زیر گرد و خاک ها بیرون بیاورد و ما به تصحیح و استخراج غزلیات او بپردازیم. حدود هشت سال این بررسی و جست و جو ادامه یافت و سرانجام در سال 1371 غزلیات درویش عباس گزی منتشر شد. ما آن زمان با محدودیت مالی روبه رو بودیم و کسی هم رغبتی به خرید این مجموعه نداشت و استقبالی صورت نگرفت اما از دوره ای که بسیاری به اهمیت این کتاب پی بردند، کتاب کمیاب شده بود.
من امروز این مژده را می دهم که مثنویات درویش عباس حاوی 4500 بیت شعر زیر چاپ است و مجموعه قصاید، بهاریه ها و دیگر اشعار این شاعر قدیمی که به مثابه آثار ملی ایران شناخته می شود، به همت دکتر احمد فاضل در دست چاپ قرار گرفته است.»
(اصفهان زیبا -چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - شماره روزنامه: 1397/12/08 (شماره 3426) - شیما خزدوز)
سه شنبه, 07 اسفند 1397 13:27
سرپرست جدید اداره کتابخانه های شهرستان نایین معرفی شدسرپرست جدید اداره کتابخانه های شهرستان نایین معرفی شد 
با حضور جمالی فرماندار شهرستان نایین ،هلاکویی مدیر کل نهاد کتابخانه های استان اصفهان ، کارشناسان پرورش فکری کودکان از استان و شهرستان محمد یزدانی فر تکریم و حسین هاشم پور دستجردی به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های شهرستان نایین معرفی شد. جمالی در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات یزدانی فر عنوان نمود امیدواریم با حضور مسئول جدید کتابخانه های شهرستان نایین شاهد پیشرفت در روند احداث ساختمان کتابخانه شهر نایین باشیم. فرماندار شهرستان نایین همچنین افزود ظرفیت خوبی جهت راه اندازی کتابخانه معدن سرب نخلک با دارا بودن کتابهای زیادی وجود دارد که این موضوع نیز می تواند توسط آقای هاشم پور به سرانجام خوبی برسد.
هلاکوئی مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات یزدانی فر و آرزوی موفقیت برای وی عنوان نمود امیدواریم آقای هاشم پور بتواند با همراهی  مسئولین شهرستان خصوصا فرماندار محترم شهرستان نایین که همواره دید مثبت و نگاه ویژه ای به این امر فرهنگی داشته اند منشا خدمات خوبی در شهرستان نایین باشند. هلاکوئی افزود مسئول جدید اداره کتابخانه های شهرستان نایین از امروز باید ۴ موضوع پیگیری مجدد پروژه احداث کتابخانه نایین ، پروژه کتابخانه مزرعه امام ،مکان جدید برای کتابخانه نایین و پیگیری ایجاد کتابخانه معدن نخلک را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. (فرمانداری شهرستان نایین - ۹۷/۱۲/۰۷)
دوشنبه, 06 اسفند 1397 11:40
اولین چراغ سبز در حفظ، ترویج و پاسداشت زبان مادری، لهجه‌ها و گویش‌های محلی شرق اصفهان با عنوان "همایش گویش محلی منطقه کوهپایه و مناطق شرق اصفهان" روشن خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، لهجه و گویش‌ها به عنوان میراث فرهنگی گذشتگان سینه به سینه، دست به دست و زبان به زبان باید بچرخد و از خطر فراموشی بگریزد. ایران پهناور اسلامی با سابقه تمدن و فرهنگ بالا متشکل از اقوام و نژاد‌های مختلف، زبان، لهجه و گویش‌های متفاوت میباشد که باید در حفظ، حراست و پویا نمایی آن لحظه‌ای درنگ نکرد و تا پای جان کوشید. روز ۲۱ فوریه برابر با دوم اسفند ماه ایرانیان، از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده‌است و به همین مناسبت هفتم اسفندماه ۹۷ اولین همایش گویش محلی منطقه کوهپایه و مناطق شرق اصفهان در شهر کوهپایه با همکاری اداره آموزش و پرورش، شهرداری و شورای اسلامی شهر کوهپایه برگزار خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کوهپایه گفت:درسال‌های اخیر، عواملی موجب به حاشیه رانده شدن زبان‌های محلی شده است و اگر فکر اساسی و هدفمند در پویانمایی آن شکل نگیرد رو به کم رنگ شدن، منسوخی و یا در معرض تهدید و خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت.
سعیدصدری با اشاره به وجود گویش‌ها و لهجه‌های ریشه داری در سطح شرق اصفهان گفت:از بین رفتن این مهم به مرور زمان باعث از میان رفتن یک تاریخ، فرهنگ یک قوم و یک ملت، شعر، داستان، ضرب المثل و خاطرات مربوط به آن خواهد شد.
صدری گفت:خطر مرگ گویش ها، بیخ گوش ماست و هر روز ناظر به خاموشی گراییدن گویش و لهجه‌ها محلی هستیم، توجه به ثبات و پویا نمایی، حفظ و احیای زبان‌ها و گویش‌های محلی در اولویت جایگاه زبان شناسی قرار دارد.
صدری مایع اصلی این همایش را با وجود دعوت از اساتید کوشا با مدارک چشم نواز علمی در بحث زبان، علمی خواند و تجلیل از خدمات ۶۰ ساله استاد محمد حسن رجائی زفره که بیش از ۱۰۰ مقاله در این خصوص ارائه داده و در تدوین لغت نامه دهخدا همکاری داشته است از برنامه‌های مهم برگزاری این همایش خواند.
وی گفت:در این همایش سعی بر آن شده است تا نگاهی تخصصی و جامع‌تر به تمامی گویش‌های رایج در سطح شرق اصفهان از قبیل، گویش محلی سجزی، کوهپایه، هرند، قهی، تودشک، زفره، انارک، اژیه و نائین داشته باشیم و با اجرای موسیقی محلی با گویش محلی تودشک، پیوند گویش و لهجه‌ها را با موسیقی سنتی محکم‌تر از قبل نماییم.
همایش گویش محلی منطقه کوهپایه و مناطق شرق اصفهان ۷ اسفندماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور اصفهان برگزار خواهد شد.
(کد خبر: ۶۸۴۴۸۲۲ - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۳)

پنج شنبه, 02 اسفند 1397 12:10
انارک نیوز: خاطره تلخ و شیرین زیر را از دوست گرامی آقای کریم سهیلی داریم که به شما تقدیم می شود. 

آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند   /   بود آیا که گوشه چشمی به ما کنند 
مزرعه عبدالکافی بودیم. یکروز که داشتم زیر درخت توت کنار استخر مزرعه استراحت می کردم، راستی اینم تا یادم نرفته، بگویم که یک شب با مادرم رفتیم ته دشت و اونجا لانه کبکی را مادرم نشان کرده بود با چراغ قوه کتابی - که باتری مخصوص و بزرگ کتابی شکل داشت و نور خوبی هم داشت و قسمت شیشه ای نوک چراغ قوه ذره بین می شد و از نور خورشید با تاباندن آن به سیگار و کنکک‌ چپق آنرا روشن می کردند و برای روشن کردن آتش هم استفاده می شد - رفتیم و کبک ماده و کبک نر و شانزده عدد جوجه را برداشتیم و آوردیم خونه پدرم.
یک مرغدانی درست کرده بود با توری که همه جاش بسته بود، یعنی امکان فرار نداشتند. خلاصه اینا داخل این مرغدانی بزرگ می شدند و منهم از این حیوانها نگهداری می کردم.

اونروز کذایی هوس کردم که تو استخر آب تنی کنم. رفتم تو استخر و یک ساعتی تو آب بودم، با داد و فریاد مادرم آمدم بیرون، دیدم انگار چیزی تو گلوی من هست.  گلاب به روتون، خلط سینه را انداختم، دیدم خون آمد. مادرم گفت: آییت تاک نه تانم!
دهانم را باز کردم، مادرم زد تو سرش و به خاله جان، مادر محمد علی داداشم گفت: خل و سرم شی، وچم زیلیش ور گرفته، الان قفه و ابو.
اونم گفت: تندی بو ایشو جیربو، از او یک پیغوم هده بر پیوش را.
خلاصه اومدیم سر جاده، از اونجا رفتیم چاشوره بالا، دیگه غروب شده بود. مادرم گفت: ایور تا ایشم یورتی اسد ثابتی تا ماشین اییه.
مرحوم پدرم با حاج اسدالله ثابتی خیلی دوست بودند. منم نرفتم که یک ماشین جیپ اومد که مسافرانش کارمندان نخلک بودند. ما را سوار کردند و آوردند انارک. یکراست رفتیم درمانگاه و اونجا دکتر که آلمانی بود زالو را از گلوی من بیرون آورد و ما رفتیم خونه عمو باقر یارعلی و شب خوابیدیم. فرداش پدرم هم اومد انارک و رفتیم مزرعه عبدالکافی.
اینم بگم که انواع داروها را در مزرعه عبدالکافی روی من پیاده کردند، از جرم لوله قلیون رقیق شده تو گلوی من ریختند ولی نشد که نشد، تا رفتیم انارک و بقیه ماجرا. خلاصه اینم داستان زالو خوردن بنده.
جمعه, 26 بهمن 1397 12:41
انارک نیوز: اخبار ناگفته انارک در هفته جاری از شنبه 20 بهمن ماه 97 تا امروز بیست و ششم به شرح زیر می باشد. قابل ذکر است که در صورت دریافت هرگونه خبر و توضیح از نتایج جلسات و تصمیم های گرفته شده، به اطلاع همشهریان عزیز رسانده می شود. 
رونمایی ازکتاب محمدعلی ابراهیمی انارکی، کتاب فرهنگ مصادر انارکی اثری از محمد علی ابراهیمی در مراسمی رونمایی شد.  کتاب فرهنگ مصادر انارک متجاوز از 2000 مصدر انارکی می باشد. این کتاب درمدت 2سال جمع آوری و تدوین شد.
- 20 بهمن ماه 97 از ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی  در انارک، پیاده روی خانوادگی را داشتیم.
- دیدار اعضای انجمن انارکیهای مقیم استان تهران با جناب آقای مهندس سبحانی نسب شهردار انارک انجام شد.
- مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان دربازدید از موزه شهرتاریخی"انارک"از برنامه ریزی برای ثبت اموال این موزه و حمایت ازادامه فعالیت آن خبرداد. موزه مردمشناسی شهر تاریخی انارک که به عنوان دروازه ورود به کویر مرکزی ایران به شمارمی رود، درطی سالهای 1383 و 1384 توسط دوستداران میراث فرهنگی منطقه به ویژه استاد ابراهیمی  (ازپیشکسوتان میراث فرهنگی انارک) تاسیس شد.
- اهداء جوایز به ورزشکاران مسابقات دهه مبارک فجر، در مراسم گرامیداشت 22 بهمن با حضور مسئولین انارک صورت گرفت.
- حضور گروه دوچرخه سواری پایگاه مسلم بن عقیل شهر انارک، حوزه مقاومت بسیج شهیدمطهری (ره) در گلزار شهدای امامزاده سلطان سید علی (ع)، گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی و عرض ارادت به ساحت مقدس شهدا و اجرای تور دوچرخه سواری در نایین در شامگاه 22 بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
- باران رحمت الهی از دوشنبه شب تا به صبح سه شنبه شهرمان را در بر گرفت و باعث شادی اهالی گردید. پس از بارندگی، سد بتونی دره انجیر مملو ار آب شد.
- شوربختانه در چهارشنبه ساعت ۸:۴۵ ریزش ساختمان مسکونی در محله غافلگاه جنب حسینیه رخ داد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.
- عملیات کف سازی خیابان مکارم شیرازی شروع شد.
دوشنبه, 22 بهمن 1397 20:43
IMG_9154 سه واحد بوم گردی با حضور فریدون الله یاری، مدیر کل میراث فرهنگی استان، امام جمعه نایین، نماینده و فرماندار شهرستان در روستای چوپانان افتتاح شد. 
به گزارش صاحب نیوز؛ محمود مدنیان محمدی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به افتتاح سه واحد بوم گردی در روستای چوپانان نایین، اظهار کرد: این پروژهها با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان، امام جمعه نایین، نماینده و فرماندار شهرستان افتتاح شد. 
وی افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 700ملیون ریال و اشتغال 12 نفر به بهره برداری رسید.
مدنیان گفت: بخش انارک شهرستان نایین دارای پتانسیلهای بالای گردشگری در زمینه جاذبه های کویر، حیات وحش زیبا، بافت بسیار زیبای تاریخی و گردشگری، معدن مهترین منبع جذب گردشگر برای شهرستان محسوب می شود که با افتتاح وراه اندازی واحدهای بوم گردی وجاذبه ی بومی فرهنگی منطقه می تواند به یکی از مهمترین مراکز گردشگری کویری استان تبدیل شود.
ریس اداره میراث فرهنگی نایین در این باره گفت: با توجه به جاذبه های تاریخی، طبیعی و بکر منطقه و با تهیه و اجرای طرح های بزرگ گردشگری ازجمله ایجاد واحدهای بوم گردی، ایجاد کمپینگ ها و مجتمع های گردشگری، راه اندازی گردشگری معدن، شهرستان نایین به یکی از مناطق مهم گردشگری شرق استان تبدیل خواهد شد.
(۰۹:۵۰ - دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲)
شنبه, 20 بهمن 1397 16:23
سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی نایین گفت: سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در این شهرستان برگزار می‌شود.  
سیزدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان در نایین برگزار می‌شودماشااله فخارزاده در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان گفت:ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای نشر و ترویج معارف قرانی و استفاده از ابزار‌های فرهنگی هنری برای جذب و ترغیب حضور و شرکت بیشتر و بهتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های قرآنی مساجد سیزدهمین دوره مسابقات قرآن با نام «مدهامتان» را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برگزار می‌کند.
وی با اشاره به اهداف این جشنواره، افزود:کشف و شناسایی استعداد‌های برتر قرآنی فعال کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان در قالب ایجاد رقابت سالم، شناسایی و ارتقاع سطح اطلاعات عمومی و تخصصی نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های قرآنی، ترغیب و تشویق مدیران کانون‌ها به کشف استعداد‌های محلی و منطقه‌ای فعال قرآنی، ایجاد بستر مناسب برای حضور نوجوانان و جوانان در مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم، استفاده از ظرفیت دستگا‌ها و نهاد‌های فرهنگی و قرآنی جهت تقویت بخش فعالیت‌های قرآنی در کانون‌های فرهنگی و آشنایی بیش از پیش مسئولان و مردم با استعداد‌ها و ظرفیت‌های قرآنی موجود در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از محوری‌ترین جشنواره مدهامتان است.
به گفته فخارزاده، استعداد‌های بسیار خوبی در سطح شهرستان وجود دارد که می‌توان با استفاده از این پتانسیل مسائل و موارد را به پیش برد که در طول سال‌های گذشته و تاریخ درخشنده شهرستان، این پتانسیل‌ها را اثبات می‌کند.
سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:تاکنون۱۵۴نفر از شهر‌های نایین، بافران، انارک، محله محمدیه و روستا‌های شهرستان دراین مسابقه شرکت نموده که این مسابقات به ارتقا سطح کمی و کیفی در مباحث قرآنی و حتی صحیح خوانی نماز توجه جدی دارد.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیت سنی در این مسابقه وجود ندارد افزود: قرائت و ترتیل، حفظ جز ۳۰، اذان، قرائت تقلیدی، نقاشی آیات، قرائت نماز رشته‌هایی هستند که شرکت کنندگان به رقابت با هم می‌پردازند.
فخارزاده گفت: هر ساله این جشنواره در مرداد یا شهریور برگزار می‌شد، اما امسال به دلیل گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۴بهمن ماه برگزار می‌شود.
(کد خبر: ۶۸۲۷۴۹۸ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰)
جمعه, 19 بهمن 1397 11:26
انارک نیوز: خاطره تلخ و شیرین زیر را از دوست گرامی آقای کریم سهیلی داریم که به شما تقدیم می شود. 

در یکی از روزها، مادرم گفتش که فردا فاطمه شوا ایشو مزرا حاج باقر، تو جی همرش ایشو. موجی میوات: چشم، فردا همرش اشی.
خلاصه فردا صبح عازم شدیم به سمت مزرعه حاج باقر، اونجا، عمه پدرم رعنا خانم زندگی می کرد. شوهر عمه پدرم اسمش علی کریم بود که خدا هر دو را رحمت کند. خلاصه رفتیم اونجا و نزدیکی ظهر بود، رسیدیم، رفتیم خونه عمه رعنا. علی کریم شوهرش، یک توری گردنش بود که بهش آفتابگیر می گفتند.
به هر حال رسیدیم. یادمه که عمه رعنا برای ناهار چاشت کشک درست کرده بود و جای همه شما خالی، خیلی به من چسبید و مزه اش هنوز زیر زبونمه. تو مزرعه حاج باقر، فاطمه خانم رفت خونه رحمت مظفری و یه خورده کشک از خانمش گرفت. منم بهش گفتم: فاطمه خانم، ایوینم تیرپه جی داره و اگر آرتی دووه جی داره موا.
خلاصه خانم رحمت یک مقدار قره قوروت و آرد دوغ بهم داد و گفت: ایبر مایوت ده و سلامی مو جی وش ایرسن.
خلاصه کار فاطمه خانم تمام شد و ما راه افتادیم. من سوار الاغ بودم و فاطمه خانم پشت سر من می آمد و با خود یک چیزایی می گفت و هر وقت ازش پرسیدم که اون روزا که می رفتیم مزرا حاج باقر و چاشوره، با خودت چی می گفتی، هرگز نگفت!
سالها گذشت، پدر من مرد و ما را تنها گذاشت و ما هم از مزرا عبدالکافی رفتیم. پس از سالها یکروز با بهنام پاکروان دوست عزیزم، رفتیم مزرا عبدالکافی. دیدم فاطمه خانم تو خونه ای که قبلا زندگی می کردیم، روزگار می گذراند. بهش گفتم: فاطمه خانم، مو مشنسی؟
گفت: اگر گو دیروس دیت کیری، تشنسی.
برای من و بهنام چایی ریخت. من همینطور که چای می خوردم، گفتش: امونه گو تو میرزا کریم بی.
گفتم: آفرین! خویوشو.
یکدفعه زد زیر گریه و اشک منم در آورد. پس از کلی گریه، وقتی آرام شد از مادرم و کربلای فاطمه پرسید. هنوز هر دو زنده بودند که خبر سلامتی اشان را دادم. به هر حال نهار هم چاشت کشک داشت که جاتون خالی خیلی چسبید. بعد از یک چرت مختصر زیر درخت توت کنار استخر، حدود ساعت 4 بعداز ظهر از مزرا عبدالکافی حرکت کردیم و اومدیم انارک.
بعد از اون دیدار تقریبا دو سه بار دیگه این خانم را دیدم و چاق سلامتی کردیم و بعدها شنیدم که به رحمت خدا رفت، خدایش بیامرزد و اینم شنیدم که همسر حاج رحمت مظفری بیمار هستند. خداوند به این خانم زحمت کش شفای عاجل عنایت بفرماید. آمین.