امروز: چهارشنبه 02 اسفند 1396 برابر با 21 فوریه 2018

آلبوم (67)

انارک / سد منابع / 1393
بارش 11 میلمیتر باران چهره شهر انارک را دگرگون کرد .شب گذشته از ساعت 21:15 تا21:35باران همراه با رعد وبرق باعث شادی اهالی انارک شد .

صفحه7 از7