امروز: چهارشنبه 25 تیر 1399 برابر با 15 جولای 2020

جمعه, 05 دی 1393 10:18
 
اصفهان-ايرنا- رييس شركت پخش فرآوردهاي نفتي ناحيه نايين از توزيع مرحله دوم كالابرگ نفت سفيد در انارك،خور بيابانك وتعدادي از روستاهاي اين منطقه كه گاز طبيعي ندارند خبر داد.
به گزارش ايرنا،محمد رضاتحويلي شامگاه پنجشنبه گفت: ، كالابرگ هاي مرحله دوم نفت سفيد از طريق اداره پست و همچنين دفاتر ICT در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان خور از اول تا بيستم دي ماه توزيع مي شود.
وي گفت: همشهرياني كه در سال ۸۹ در مرحله اول توزيع كالابرگ در سايت تجارت استان ثبت نام و از مراكز پستي كالابرگ دريافت كرده اند در اين مرحله مي توانند با همراه داشتن كارت ملي سرپرست خانوارو با مراجعه به واحدهاي پستي و دفاتر ICT در سطح شهرستان نايين وخور و با پرداخت مبلغ۴۰۰۰۰ريال نسبت به دريافت كالابرگ اقدام كنند.
تحويلي تصريح كرد: خانوارهاي جديد و همچنين خانوارهاي كه تغييراتي در اعضا خانواده داشته و خواستار تغييرات مي باشند در مرحله بعد كه در اينده اطلاع رساني مي شود مي توانند كالابرگ دريافت كنند.
رييس پخش فرآورده هاي ناحيه نايين گفت:جهت سهولت در خدمت رساني به روستاهايي كه فاقد دفاتر ICT است با هماهنگي شوراي اسلامي اكيپ هاي سيار در اين روستاهاي مستقر ميشود و به توزيع كالابرگ اقدام ميكنند.
در پايان تحويلي خاطر نشان كردند:توزيع نفت سفيد از اسفندماه۹۳ با كالابرگ جديد انجام مي شود. در دوشهرستان نايين وخور بيابانك به بيش ازهشت هزار خانوار كالا برگ نفت سفيد توزيع مي گردد.
(۹:۳۴ - ۰۵/۱۰/۱۳۹۳ | ۸۱۴۳۸۴۵۲ كد)
یکشنبه, 30 آذر 1393 17:05
ﻧﺎﯾﯿﻦ،اﺻﻔﻬﺎن - اﯾﺮﻧﺎ - ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﯿﻦ، ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ و اﻧﺎرك در ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ(ص) و ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮﯾﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ(ع) ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش و ﻋﺰادار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ، ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﯿﻦ،ﺧﻮر ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ واﻧﺎرك ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداري در ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺗﮑﺎﯾﺎ، ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﯽ ﻫﺎ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز (ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ) ﻋﺸﻖ و ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم (ص) و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت (ع) اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪان و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻧﺒﻮي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداري روزﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ، اﺷﮏ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﻋﺸﻖ و ارادت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻄﻬﺮش اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﯾﯿﻦ در 140ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮي، ﺧﻮرﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ در420ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي و اﻧﺎرك در 215ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
(15:46 - 30/09/1393 | 81434239 :ﮐﺪ)
دوشنبه, 24 آذر 1393 17:32
نايين،اصفهان-ايرنا- مدير جهاد كشاورزي نايين گفت: براي اولين بارطرح تحقيقاتي كاهش مصرف كودهاي نيتروژني به روش ' تكنيك كارت رنگ برگ ' در انارك نايين اجرا شد.
رضا باقريان ناييني روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : با اجراي اين طرح در مزارع گندم در شرايط شوري و با استفاده از تكنيك كارت رنگ برگ،ميزان كودهاي ازته ونيتروژنه استفاده شده در گياه وميزان نياز گياه به اين گونه كودها مشخص مي شود. وي افزود: در اين طرح بر اساس ميزان كودهاي نيروژنه و ازته موجود در گياه ، ميزان استاندارد نياز گياه به اين كودها سنجيده مي شود.
باقريان با بيان اينكه اين كارتها ملاك ميزان تغذيه نيروژن و ازت گياه را مشخص مي كند، افزود: نخستين بار اين طرح در مزرعه ۸۰ هكتاري نمونه دق سرخ انارك نايين اجرا شد.
مجري طرح تحقيقاتي جهاد كشاورزي نيز گفت: بر اساس اين طرح مصرف كود نيتروژن و ازت گندم كاشت شده در اين مزرعه ۲۰ درصد كاهش يافته است. شهابي بابيان اينكه مصرف كودهاي نيتروژني در بوم نظام هاي توليد گندم كشور ۹ و نيم برابر افزايش يافته و از حدود ۲۵ به ۲۴۰ كيلوگرم در هكتار رسيده است ، افزود: ميانگين ۴۰ ساله كارآيي جذب نيتروژن در توليد گندم كشور۳۵ و نيم درصد است كه با استفاده ازطرح كاهش مصرف كودهاي نيتروژني ميزان جذب اين نوع كودها در كشت مزارع ۲۰ درصد كاهش مي يابد.
(۱۴:۴۱ - ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ | ۸۱۴۲۶۹۷۷ :كد)
یکشنبه, 23 آذر 1393 08:07
اصفهان - ايرنا - همزمان با اربعين حسيني، مراسم عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت سيدالشهدا (ع) در شهرهاي نايين،خور بيابانك وانارك برگزار شد.
... همزمان با اربعين شهادت سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين (ع) ويژه برنامه هاي اين ايام در بقاع متبركه جوار بارگاه ملكوتي امامزاده سيد داود (عليه السلام) شهر خور ،انارك وبافران اجرا شد.
(۲۰:۳ - ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ | ۸۱۴۲۴۷۶۰ :كد)
چهارشنبه, 12 آذر 1393 09:57
نایین،اصفهان-ایرنا- مدیر جهادکشاورزی نایین از افزایش 19 درصدی جوجه ریزی در مرغداری های این منطقه در سالجاری نسبت به سال قبل خبرداد.
احمد رضا باقریان روز سه شنبه به ایرنا گفت: جوجه ریزی در مرغداری های نایین در سالجاری افزون بر شش میلیون و 24 هزار قطعه برآورد می شود . وی افزود: این در حالی است که مصرف نفت گاز در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 46 درصد کاهش نشان می دهد.
شهرستان نایین دارای 230 واحد مرغداری دارای مجوز است که در این واحدها سالانه بیش از15هزارتن گوشت مرغ تولید می شود.
(کد خبر: 81411311|تاریخ خبر:11/09/1393 - 23:27)
دوشنبه, 10 آذر 1393 11:51
نایین،اصفهان-- ایرنا - به مناسبت هشتم آذر ماه «روز ایمنی در برابر زلزله»، مانور ایمنی در مدارس نایین و انارک برگزار شد.
کد خبر: 81405973|تاریخ خبر:08/09/1393 - 14:13
جمعه, 07 آذر 1393 13:38
نايين، ايرنا - اصفهان -همزمان با آخرين روز از هفته بسيج، قشرهاي مردم، مسوولين، خانواده شهدا و بسيجيان نايين، محمديه، بافران و  مزرعه امام، شامگاه پنجشنبه، گلزار شهدا را غبارروبي، عطرافشاني و گلباران كردند...
به گزارش ايرنا؛ مراسم عطرافشاني و گلباران گلزار شهداي والامقام در شهرهاي خوربيابانك، فرخي، انارك و بافران نيز به همين مناسبت برگزار شد.
شهرستان نايين با بيش از ۳۸ هزار نفر جمعيت و ۳۰۴ شهيد در ۱۴۰ كيلومتري شرق اصفهان قرار دارد.
(۱۸:۲۰ - ۰۶/۰۹/۱۳۹۳ : ۸۱۴۰۴۲۱۰ :كد)
جمعه, 07 آذر 1393 13:32
به گزارش ايرنا،حسين اكبري رييس اداره حفاظت محيط زيست نايين روزپنجشنبه به ايرنا گفت: محيط طبيعي حيات وحش عباس آباد پس ازگذر از دوره طولاني گرم و خشك هشت ماهه ،روزهاي اخير اولين بارش پاييزي را به ميزان ۱۱ ميلي متر شاهد بود. وي افزود: آبگيري سنگاب هاي اين محدوده طبيعي به معناي رفع وابستگي گونه هاي متعدد جانوري به چشمه ساران ، آب انبارهاي احداث شده و آب رساني سيار تا ابتداي بهار سال آينده است و خود يكي از شاخص هاي موفقيت طرح ها و برنامه هاي گسترده
نگهداري و حفاظتي انجام شده و عبور ايمن زيست بوم شاخص و ارزشمند پناهگاه حيات وحش عباس آباد از دوره خشكي است. 
اكبري افزود: در اين فاصله طولاني گرم و خشك و بدون باران، با اقدامات و تلاش هاي همه جانبه زيست محيطي مديريتي و حمايت هاي مسئولين و همكاري مردم ، منابع آبي لازم كه حياتي ترين نياز جمعيت هاي فراوان انواع حيات وحش است به خوبي و به موقع تامين شد. وي تصريح كرد: آبرساني سيار به نواحي مختلف پناهگاه به ميزان ۴۰۰ هزار ليتر در شرايط سخت توپوگرافي ، احداث سه آب انبار جديد در عمق زيستگاه هاي كوهستاني و لايروبي و نگهداري مستمر بيش از ۵۵ دهنه از چشمه ساران اصلي و تعمير اساسي ۲۴ دهنه از چشمه ساران حساس نمونه هايي از اقدامات حفاظتي در حوزه تامين منابع آبي است كه از ابتداي سال تاكنون در اين منطقه طبيعي انجام شده است.
چهارمنطقه تحت مديريت و شكار ممنوع عباس آباد، منطقه حفاظت شده و پارك ملي سياهكوه'، 'منطقه شكار ممنوع كوه بزرگي' و 'منطقه شكار ممنوع هيزم چاه' با بيش از ۷۰۰ هزار هكتار مساحت در محدوده شرق استان اصفهان قرار دارد. اين مناطق با زيستگاه هاي غني و متنوع، داراي جايگاه ممتازي به لحاظ ظرفيت هاي طبيعي و جمعيت هاي حيات وحش هستند.
منطقه حفاظت شده عباس آباد در ۱۹۰ كيلومتري شرق نايين قرار دارد.
(۱۵:۴ - ۰۶/۰۹/۱۳۹۳ | ۸۱۴۰۳۹۹۸ :كد)