امروز: دوشنبه 05 خرداد 1399 برابر با 25 می 2020

پنج شنبه, 11 دی 1393 10:16
اصفهان / واحد مرکزی خبر/ اقتصادی با کاشت نهال ، 2 هزارهکتار از ارضی بیابانی استان اصفهان امسال احیا شد. مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: این زمینهای بیابانی در شهرستان های اصفهان ، برخوار ، نایین ، خور و بیابانک ، کاشان، انارک ، نطنز آران و بید گل با گونه های تاغ و قره داغ نهالکاری شد. آقای شاملی هزینه اجرای این طرح را 17 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : کاشت این نهال ها تا پایان امسال ادامه دارد است. وی با اشاره به وجود 16 کانون بحران در استان اصفهان گفت:یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی استان تحت تاثیر فرسایش بادی است. وی افزود: انارک، سگزی و آران و بیدگل از مهمترین مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان است. تاکنون 300 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان به جنگلهای دست کاشت تاغ تبدیل شده است . استان اصفهان 10 میلیون و 700 هزار هکتار وسعت دارد که 30 درصد آن را مناطق بیابانی تشکیل می دهد. 
(1393\10\10 - 12:56 PM)
یکشنبه, 07 دی 1393 20:51
اصفهان - ايرنا - جاده هاي اصفهان به نايين و انارك به خور يكي از جاده هاي استان اصفهان است كه در بازه هاي زماني مختلف شاهد حوادث رانندگي مرگبار و بروز خسارات مالي و جاني سنگيني بوده است . اين مسير كه اصفهان را از طريق جاده طبس به خور به استانهاي سمنان و خراسان جنوبي متصل مي كند، از ابتداي سال جاري تاكنون
شاهد حوادث ناگوار رانندگي بوده است. در پي بروز اين حوادث جمعي از هموطنانمان در اين مسير جان خود را از دست داده و تعدادي ديگر مجروح و يا نقص عضو شده اند. 
... جاده هاي نايين به اصفهان و انارك به خور از مسيرهاي پرحادثه استان اصفهان است كه از ابتداي سالجاري تاكنون هر چند روز ، حادثه مرگباري در آن روي داده است. در آخرين حادثه رانندگي مرگبار در جاده انارك در شرق استان اصفهان كه روز پنجشنبه گذشته رخ داد ، دو نفر كشته و ۶ نفر مصدوم شدند .
برخي از كارشناسان، يك بانده بودن و كم عرض بودن جاده نايين به خور را يكي از عوامل بروز حوادث در اين جاده مي دانند و به گفته آنها بيشترين حوادث در اين مسير، اتفاق افتاده است.
يك شاهد عيني نيز كه بصورت مداوم از خور به اصفهان و بالعكس تردد مي كند، در اين زمينه اظهاركرد : افزون بر كم عرض بودن جاده، تردد زياد خودروهاي سنگين در محور خور به انارك، و سرعت بالاي از عوامل تشديد بروز حوادث در اين جاده است.
(۱۳:۴۰ - ۰۶/۱۰/۱۳۹۳  | ۸۱۴۳۹۷۱۹ :كد)
جمعه, 05 دی 1393 10:18
 
اصفهان-ايرنا- رييس شركت پخش فرآوردهاي نفتي ناحيه نايين از توزيع مرحله دوم كالابرگ نفت سفيد در انارك،خور بيابانك وتعدادي از روستاهاي اين منطقه كه گاز طبيعي ندارند خبر داد.
به گزارش ايرنا،محمد رضاتحويلي شامگاه پنجشنبه گفت: ، كالابرگ هاي مرحله دوم نفت سفيد از طريق اداره پست و همچنين دفاتر ICT در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان خور از اول تا بيستم دي ماه توزيع مي شود.
وي گفت: همشهرياني كه در سال ۸۹ در مرحله اول توزيع كالابرگ در سايت تجارت استان ثبت نام و از مراكز پستي كالابرگ دريافت كرده اند در اين مرحله مي توانند با همراه داشتن كارت ملي سرپرست خانوارو با مراجعه به واحدهاي پستي و دفاتر ICT در سطح شهرستان نايين وخور و با پرداخت مبلغ۴۰۰۰۰ريال نسبت به دريافت كالابرگ اقدام كنند.
تحويلي تصريح كرد: خانوارهاي جديد و همچنين خانوارهاي كه تغييراتي در اعضا خانواده داشته و خواستار تغييرات مي باشند در مرحله بعد كه در اينده اطلاع رساني مي شود مي توانند كالابرگ دريافت كنند.
رييس پخش فرآورده هاي ناحيه نايين گفت:جهت سهولت در خدمت رساني به روستاهايي كه فاقد دفاتر ICT است با هماهنگي شوراي اسلامي اكيپ هاي سيار در اين روستاهاي مستقر ميشود و به توزيع كالابرگ اقدام ميكنند.
در پايان تحويلي خاطر نشان كردند:توزيع نفت سفيد از اسفندماه۹۳ با كالابرگ جديد انجام مي شود. در دوشهرستان نايين وخور بيابانك به بيش ازهشت هزار خانوار كالا برگ نفت سفيد توزيع مي گردد.
(۹:۳۴ - ۰۵/۱۰/۱۳۹۳ | ۸۱۴۳۸۴۵۲ كد)
یکشنبه, 30 آذر 1393 17:05
ﻧﺎﯾﯿﻦ،اﺻﻔﻬﺎن - اﯾﺮﻧﺎ - ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﯿﻦ، ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ و اﻧﺎرك در ﺳﺎﻟﺮوز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ(ص) و ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮﯾﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ(ع) ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش و ﻋﺰادار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ، ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﯿﻦ،ﺧﻮر ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ واﻧﺎرك ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداري در ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺗﮑﺎﯾﺎ، ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﯽ ﻫﺎ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز (ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ) ﻋﺸﻖ و ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم (ص) و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت (ع) اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪان و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻧﺒﻮي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداري روزﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ، اﺷﮏ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﻋﺸﻖ و ارادت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻄﻬﺮش اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﯾﯿﻦ در 140ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮي، ﺧﻮرﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ در420ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي و اﻧﺎرك در 215ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
(15:46 - 30/09/1393 | 81434239 :ﮐﺪ)
دوشنبه, 24 آذر 1393 17:32
نايين،اصفهان-ايرنا- مدير جهاد كشاورزي نايين گفت: براي اولين بارطرح تحقيقاتي كاهش مصرف كودهاي نيتروژني به روش ' تكنيك كارت رنگ برگ ' در انارك نايين اجرا شد.
رضا باقريان ناييني روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : با اجراي اين طرح در مزارع گندم در شرايط شوري و با استفاده از تكنيك كارت رنگ برگ،ميزان كودهاي ازته ونيتروژنه استفاده شده در گياه وميزان نياز گياه به اين گونه كودها مشخص مي شود. وي افزود: در اين طرح بر اساس ميزان كودهاي نيروژنه و ازته موجود در گياه ، ميزان استاندارد نياز گياه به اين كودها سنجيده مي شود.
باقريان با بيان اينكه اين كارتها ملاك ميزان تغذيه نيروژن و ازت گياه را مشخص مي كند، افزود: نخستين بار اين طرح در مزرعه ۸۰ هكتاري نمونه دق سرخ انارك نايين اجرا شد.
مجري طرح تحقيقاتي جهاد كشاورزي نيز گفت: بر اساس اين طرح مصرف كود نيتروژن و ازت گندم كاشت شده در اين مزرعه ۲۰ درصد كاهش يافته است. شهابي بابيان اينكه مصرف كودهاي نيتروژني در بوم نظام هاي توليد گندم كشور ۹ و نيم برابر افزايش يافته و از حدود ۲۵ به ۲۴۰ كيلوگرم در هكتار رسيده است ، افزود: ميانگين ۴۰ ساله كارآيي جذب نيتروژن در توليد گندم كشور۳۵ و نيم درصد است كه با استفاده ازطرح كاهش مصرف كودهاي نيتروژني ميزان جذب اين نوع كودها در كشت مزارع ۲۰ درصد كاهش مي يابد.
(۱۴:۴۱ - ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ | ۸۱۴۲۶۹۷۷ :كد)
یکشنبه, 23 آذر 1393 08:07
اصفهان - ايرنا - همزمان با اربعين حسيني، مراسم عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت سيدالشهدا (ع) در شهرهاي نايين،خور بيابانك وانارك برگزار شد.
... همزمان با اربعين شهادت سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين (ع) ويژه برنامه هاي اين ايام در بقاع متبركه جوار بارگاه ملكوتي امامزاده سيد داود (عليه السلام) شهر خور ،انارك وبافران اجرا شد.
(۲۰:۳ - ۲۲/۰۹/۱۳۹۳ | ۸۱۴۲۴۷۶۰ :كد)
چهارشنبه, 12 آذر 1393 09:57
نایین،اصفهان-ایرنا- مدیر جهادکشاورزی نایین از افزایش 19 درصدی جوجه ریزی در مرغداری های این منطقه در سالجاری نسبت به سال قبل خبرداد.
احمد رضا باقریان روز سه شنبه به ایرنا گفت: جوجه ریزی در مرغداری های نایین در سالجاری افزون بر شش میلیون و 24 هزار قطعه برآورد می شود . وی افزود: این در حالی است که مصرف نفت گاز در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 46 درصد کاهش نشان می دهد.
شهرستان نایین دارای 230 واحد مرغداری دارای مجوز است که در این واحدها سالانه بیش از15هزارتن گوشت مرغ تولید می شود.
(کد خبر: 81411311|تاریخ خبر:11/09/1393 - 23:27)
دوشنبه, 10 آذر 1393 11:51
نایین،اصفهان-- ایرنا - به مناسبت هشتم آذر ماه «روز ایمنی در برابر زلزله»، مانور ایمنی در مدارس نایین و انارک برگزار شد.
کد خبر: 81405973|تاریخ خبر:08/09/1393 - 14:13