27
یکشنبه, سپتامبر

پاسخگویی فرماندار شهرستان نایین به ۳۷ مورد تماس های مردمی از طریق سامانه سامد

فرهنگ و جامعه

با حضور فرماندار شهرستان نایین در مرکز سامد دفتر بازرسی استانداری اصفهان صورت پذیرفت: پاسخگویی  فرماندار شهرستان نایین به 37 مورد تماس های مردمی از طریق سامانه سامد فرماندار شهرستان نایین با حضور در مرکز ارتباطات الکترونیکی مردم و دولت (سامد )دفتر بازرسی استانداری اصفهان از طریق سامانه ۱۱۱ سوالات و مشکلات مردمی شهرستان را پاسخ داد . 
با عنایت به اعلام آمادگی فرماندار شهرستان نایین برای حضور در مرکز سامد دفتر بازرسی استانداری جهت پاسخگویی به سوالات و مشکلات مردمی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص صبح امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه محمود جمالی فرماندار شهرستان نایین به اتفاق شهردار نایین و تعدادی از مسئولین شهرستان با حضور در مرکز مذکور و با حضور تاجمیری مدیر کل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به تماس های برقرار شده از شهر های نایین ،انارک و بافران و همچنین روستاهای بخش مرکزی و بخش انارک پاسخ و ضمن ارایه توضیحات دستورات لازم را در خصوص رفع مشکلات مردمی صادر نمود.
شایان ذکر است طی ساعت ۸ الی ۱۰ صبح که قبلا اطلاع رسانی گردیده بود تعداد ۳۷ تماس با مرکز سامد استانداری اصفهان برقرار که فرماندار شهرستان و مسئولین همراه به این تماس ها پاسخ دادند.
(فرمانداری شهرستان نایین - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳)