نامگذاری معابر و اماکن عمومی

اقتصاد و سیاست
فرماندار شهرستان نایین : استفاده از نام شهدا ،عناوین فرهنگی و نام رجال و مفاخر نایین در نامگذاری معابر و اماکن عمومی مورد توجه ویژه قرار داردفرماندار شهرستان نایین : استفاده از نام شهدا ،عناوین فرهنگی و نام رجال و مفاخر نایین در نامگذاری معابر و اماکن عمومی مورد توجه ویژه قرار دارد
جلسه شورای نظارت بر نامگذاری اماکن عمومی شهرستان نایین با دستور کار طرح و بررسی اسامی پیشنهادی نامگذاری معابر شهر نایین – انارک- بافران و شهرک صنعتی نایین روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۹با حضور اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه مهندس نصرتی فرماندار شهرستان نایین پیرامون دستورالعمل اجرایی آیین نامه نظارت برنامگذاری شهرها، خیابانها و اماکن عمومی و همچنین دستورکار جلسه بیاناتی ایراد و عنوان نمود: نامگذاری معابر و میادین به نام شهدای گرانقدر در راستای زنده نگهداشتن رشادت شهیدان است که یادمان باشد انسان هایی برای امنیت ،عزت و استقلال کشور جان خود را فدا کردند.
فرماندار نایین همچنین افزود باید در نامگذاری معابر و اماکن عمومی با توجه به اینکه شهرستان پر آوازه نایین زادگاه و پرورشگاه رجال ،علما ، اندیشمندان و سیاستمداران بزرگی که نه تنها در کشور بلکه در دنیا نام آشنا هستند می باشد، استفاده از نام این عزیزان در نامگذاری معابر و اماکن عمومی مورد توجه قرار گیرد. پس از استماع نقطه نظرات سایر اعضاء مقرر گردید میدان جنب شهرداری بافران بنام میدان نماز ، میدان روبروی بانک ملی شهر انارک بنام میدان نمازو میدان سراب انارک بنام میدان فرهیختگان انارک نامگذاری گردد . ضمنا مقرر گردید در میادینی که با نام مقدس نماز نامگذاری می گردد از المان و احادیث ارزشمند درخصوص اهمیت نماز استفاده گردد.
(فرمانداری شهرستان نایین)