جنگنده های تيزپرواز نيروی هوايی ارتش با موفقيت اهداف شبانه را منهدم کردند

اقتصاد و سیاست

جنگنده هاي تيزپرواز نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با موفقيت اهداف ازپيش تعيين شده در ششمين رزمايش اقتدار هوايي فداييان حريم ولايت را شبانه شناسايي، بمباران و منهدم كردند.
به گزارش خبرنگاراعزامي ايرنا، اين عمليات پيچيده كه در دل تاريكي شب در منطقه انارك اصفهان به انجام رسيد، جنگنده هاي نيروي هوايي ارتش با پشتيباني هوايي هواپيماهاي ره گير اف ۱۴همچنين اقدام به تيراندازي هوا به زمين كرده و همه اهداف خود را با موفقيت مورد هدف قرار دادند. براساس اين گزارش، منطقه عملياتي ششمين رزمايش اقتدار هوايي فداييان حريم ولايت در انارك اصفهان تيزپروازان جمهوري اسلامي ايران اكنون درحال اجراي عمليات شبانه در اين منطقه هستند.
به گزرش ايرنا، ششمين رزمايش اقتدارهوايي فدائيان حريم ولايت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي امروز (دوشنبه) در پايگاه شهيد بابايي اصفهان و با رمز «ياحسين بن علي» درمنطقه عمومي اصفهان آغاز شد. همچنين در اين رزمايش سه روزه انواع هواپيماهاي شكاري رهگير، شكاري بمب افكن، ترابري نيمه سنگين و سبك، هواپيماهاي ارتباطي و شناسايي، سوخت رسان و انواع پهپادها حضور دارند و بخشي از توان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي در صيانت و دفاع از حريم هوايي ميهن اسلامي به نمايش گذاشته خواهد شد. امروز همچنين هواپيماهاي ترابري سي ۱۳۰ در ارتفاع متوسط ۱۸ هزار پا عمليات بارريزي تاكتيكي هوايي را با موفقيت انجام دادند. در اين مرحله از رزمايش همچنين هواپيماهاي شناسايي و عكس برداري ار اف چهار به همراه پرنده هاي بدون سرنشين به شناسايي و عكس برداري از اهداف از پيش تعيين شده پرداختند.
(۱۸:۲ - ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ :خبر تاريخ | ۸۲۲۷۰۲۶۸ :خبر كد)