22
سه شنبه, سپتامبر

۱۱هزار اصله نهال در نايين توزيع مي شود

فرهنگ و جامعه

نايين،اصفهان-ايرنا- رييس اداره منابع طبيعي شهرستان نايين گفت: به مناسبت هفته منابع طبيعي، افزون بر ۱۱هزار اصله نهال بين مردم توزيع مي شود.
كيوان لوكي روز يكشنبه افزود:اين تعداد نهال براي جلب مشاركت شهروندان، ترويج فرهنگ درختكاري و حفاظت از منابع طبيعي بين مردم، ادارات، شهرداري هاي نايين، بافران و انارك، كارخانه ها و ساير نهادها توزيع مي شود. رييس اداره منابع طبيعي شهرستان نايين خاطرنشان كرد: انواع نهال هاي سنجد، زبان گنجشك، اقاقيا، ارغوان، زيتون تلخ، كاج، سرو و اكاليپتوس در طول اين هفته بين مردم توزيع خواهد شد.
(۱۹:۴ - ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ :خبر تاريخ | ۸۱۵۳۳۸۶۵ :خبر كد)