28
دوشنبه, سپتامبر

برگزاری رزماش بزرگ نیروی هوایی ارتش

اقتصاد و سیاست

ششمین رزماش نیروی هوایی ارتش فردا درمنطقه عمومی انارک اصفهان برگزارمی شود .
پایگاه هوایی شهید دوران شیراز با بیان انکه این رزماش به مدت 3 روز برگزار می شود افزود: پایگاه های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جمله پایگاه هوایی شهید دوران شیراز در این رزماش، آخرین تجهیزات دفاعی و عملیاتی خود را به نماش می گذارند . وی ادامه داد: هواپیماهای سوخو 24 و هرکولت ک 130 با تمام تجهیزات نیز به نماش گذاشته می شوند. امیرمنصورمحمدی با بیان انکه در این رزماش همه پایگاه های هوایی نیروی هوایی ارتش جمهواری اسلامی ایران حضور دارند اظهار کرد: آخرین تجهیزات دفاعی و هوایی، ماهواره ها، پهبادها، هواپیماهای شناسایی و شنود اطلاعاتی و فیلم برداری و بمب افکن هامورد استفاده قرارمی گیرند. فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران شیراز با اشاره به انکه این رزماش مهمترین رزماش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است بیان کرد: عملکرد خلبانان و کادر پرواز، تجهیزات ماهواره ای و الکترونیکی و قدرت دفاعی، تجهیزات دفاعی و عملیاتی مورد ارزابی قرارمی گیرد.
ششمین رزماش بزرگ اقتدار هوایی فداییان حرم ولایت از فردا در منطقه عمومی انارک اصفهان آغاز و تا 28 مهرماه ادامه دارد. 
(مهر۲۵ :تاریخ ۵۸۲۰۴۷۷ :خبر کد)