امروز: شنبه 18 مرداد 1399 برابر با 08 آگوست 2020

جمعه, 07 آذر 1393 22:26
انارک نیوز- (نظریه داوری)*** 
شرکت آجر آژند انارک 
با سلام، احتراماً  به موجب تنفیذ ماده 4 قرارداد مورخ 91/02/25 اینجانب مهندس محمدعلی فیض به عنوان داور مرضی الطرفین نظریه خود را در خصوص قرارداد مذکور فی ما بین شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا* و شرکت آجر آژند انارک به شرح ذیل اعلام می دارم: 
با توجه به تحقیقات جامع و صحبت های انجام شده و بازدید دقیق این نتیجه حاصل گردید که شرکت آجر آژند بابت تسویه حساب موضوع قرارداد به لحاظ کیفیت مطلوب کار ارائه شده و تحویل به موقع کار از طرف شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا می بایست مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان به شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا پرداخت نماید و از مورخ 90/05/25 به جهت عدم پرداخت، شرکت آجر آژند ملزم به جبران خسارت تاخیر نیز می باشد.
با تشکر - محمدعلی فیض**

* قابل ذکر است آقای حسین فیض پسر آقای مهندس محمدعلی فیض از سهامداران اصلی شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا می باشد.
** آقای مهندس محمدعلی فیض علاوه بر داور، ناظر هم بوده اند.
*** این حکم داوری فقط همین یک برگ و فاقد هرگونه پیوست و مستندات می باشد و روی آن "اجرائیه" پرداخت از سوی دادگاه نائین صادر شده است.
دوشنبه, 03 آذر 1393 08:07
برگی از دفتر زندگی "من دل" ضیف
انارک نیوز - از عجایب روزگار، شبخ ماست. روزی قهقهه مستانه سر داد و داد زد: ایهاالناس به هوش باشید و به گوش باشید که چتان کردم با آنان که با من نبودند تا درس عبرتی برای نااهلان شود!
سه سال پیش، در پیمانی چرب و نرم، زبلانه شاهد بودم و ناظر و مجری و داور. تا اعتراضی به من نمودند با لطایف الحیل چشم خود را بستم و روی گربه را کم نمودم و اوامرم را در شقیقه آن تهی مغزان فرو کردم. نانشان را هم جملگی آجر نمودم تا در حیرانی ابدالدهر بمانند و این حکایت در تاریخ بماند.
شنبه, 03 آبان 1393 11:01
با حضور مسئولان شھرستان نايین و مدير عامل شھرك ھاي صنعتي استان اصفھان مشكلات و ساماندھي شھرك صنعتي نايین و نواحي صنعتي انارك و نیستانك بررسي شد.
به گزارش اینا به نقل از دفتر نماینده، در راستاي سوال طباطبايي نايیني از وزير صنايع و معادن در خصوص ساماندھي وضعیت شھرك صنعتي و نواحي صنعتي شھرستان نايین جلسه اي با حضور سیدحمیدرضا طباطبايي نايیني، نماينده مردم شھرستان ھاي نايین و خوروبیابنك در مجلس شوراي اسلامي، مھندس جعفري مدير عامل شھرك ھاي صنعتي استان اصفھان، نجفي فرماندار نايین، عسكري شھردار نايین، مطلبي ريیس اداره صنايع معدني اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان و خواجه نصیري مدير شھرك صنعتي نايین در فرمانداري نايین برگزار شد.
در اين جلسه طباطبايي نايین با اشاره به مشكلات شھرك صنعتي نايین و نواحي نیستانك و انارك با انتقاد از خدمات دھي اين شھرك ھا در استان اصفھان به خدمات مناسبي كه در استان يزد داده مي شود اشاره نمود و خواستار ارايه خدمات مناسب و ايجاد زمینه ھاي مناسب براي جذب سرمايه گذاران شد.
نجفي فرماندار نايین نیز در اين جلسه با اشاره به شھرھاي ھمجوار نايین و شھرك ھاي صنعتي آنھا عنوان نمود چه تفاوتي میان استان يزد و اصفھان وجود دارد كه در استان يزد سرمايه گذار را به راحتي جذب و امكانات در اختیار او قرار مي دھند ولي در استان اصفھان به گونه اي ديگر عمل مي شود.
جعفري، مدير عامل شركت شھرك ھاي صنعتي استان اصفھان نیز در اين جلسه با اشاره به پیگیري ھاي نماينده مردم نايین و فرماندار اين شھرستان گفت: مبلغي در حدود 13میلیارد ریال براي آسفالت شھرك صنعتي نايین اختصاص يافته و در خصوص كمبود آب و افزايش 5 لیتري آب شھرك صنعتي در حال پیگیري ھستیم. وي افزود: متاسفانه در گذشته مديريت ھاي قبلي چاره انديشي مناسبي در اين زمینه ھا انجام نداده اند تا با مشكلات فعلي مواجه نباشیم.
ھمچنین مھندس مطلبي نیز با اشاره به عدم واگذاري زمین ھاي كمتر از 2000 متر در شھرك، خواستار واگذاري زمین ھاي كوچكتر براي كارگاه ھا و تعاوني ھاي كوچك شد. ھمچنین مشكل نواحي صنعتي انارك و نیستانك نیز در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.
(11:15:15 - 1393 مھر 26)
یکشنبه, 27 مهر 1393 10:08
نایین،اصفهان-ایرنا- یک میلیارد و سیصد میلیون تومان براي آسفالت شهرك صنعتی نایین اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا، سید حمید رضا طباطبایی نماینده مردم شهرستان هاي نایین و خور و بیابانک در مجلس با اعلام این خبر، مشکلات شهرك صنعتی نایین و نواحی نیستانک و انارك را بیان کرد. وي با انتقاد از خدمات دهی این شهرك ها در استان اصفهان به خدمات مناسبی که در استان یزد داده می شود اشاره کرد و خواستار ارائه خدمات مناسب و ایجاد زمینه هاي مناسب براي جذب سرمایه گذاران شد.
نجفی فرماندار نایین نیز در این جلسه با اشاره به شهرهاي همجوار نایین و شهرك هاي صنعتی آنها اظهار کرد چه تفاوتی میان استان یزد و اصفهان وجود دارد که در استان یزد سرمایه گذار را به راحتی جذب و امکانات در اختیار او قرار می دهند ولی در اصفهان به گونه اي دیگر عمل می شود.
جعفري مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به پیگیري هاي نماینده مردم نایین و فرماندار این شهرستان گفت: در حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان براي آسفالت شهرك صنعتی نایین اختصاص یافته و براي تامین کمبود آب و افزایش پنج لیتري آب شهرك صنعتی در حال پیگیري می باشیم. وي افزود: در گذشته چاره اندیشی مناسب در این زمینه ها نشده است.
در این جلسه مشکلات نواحی صنعتی انارك و نیستانک مورد بررسی قرار گرفت.
(تاریخ خبر: 15:47 - 26/07/1393 کد خبر:  | 81353507)
چهارشنبه, 16 مهر 1393 04:37
پیش  به سوی مزیت نسبی در کشاورزی
امروز بنیاد کویر سبزانارک با هماهنگی قبلی عدهای از کشاورزان ومزرعه داران انارک را جهت آموزش کشت گیاهان دارویی به روستای خنج اعزام نمود.در پایان این دوره اموزشی یک روزه مقداری بذر رایگان قدومه به کشاورزان هدیه داده شد.تا نامبردگان کشت مذکور را از امسال شروع نمایند.
با تشکراز بنیاد سبز و اداره منابع طبیعی شهرستان نایین
چهارشنبه, 09 مهر 1393 20:38
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در صورتی که سرمایه گذار در روستا و یا شهرهای زیر۲۰ هزارنفر ورود کند به آنها وام ۱۲ درصد تعلق می گیرد و ضمانت آن تنها سند ملکی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سید ابوالفضل رضوی ظهر امروز در جمع مدیران دستگاههای دولتی گیلان با تصریح بر اینکه شش درصد جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند، اظهار کرد: حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور حاشیه نشینان شهرهای بزرگ هستند. ...  در قانون کشور داریم دولت را موظف کرده است که اعطای کمکهای فنی رایگان را به روستائیان برای طرحهای تولیدی اعطا کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اینکه مسئولان باید به کمک نخبگان فکری روستاها بروند، گفت:مردم روستا درفعالیتهای اقتصادی شریک شوند.
رضوی با اشاره به جمعیت ۳۰ هزار نفری شهرستان نائین خاطرنشان کرد: هفت هزار نفر از مردم این شهرستان در شرکت سهامی توسعه عمرانی نائین سهامدار شدند و ما تمام نیروهای انسانی دارای فکرنائین را صدا کردیم. وی با تصریح براینکه زمین کم و خرد ملکی یکی از مشکلات روستائیان است، تصریح کرد: روستائیانی که علاقمند به شرکت در طرح تولید در روستا هستند و شهرنشینانی که علاقه مند به شریک شدن در طرح هستند مورد حمایت دولت قرارمی گیرند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: هر دهستان کشور متوسط دو هزار خانوار دارد اگر به هر دلیلی هزار خانوار شرکت نکند یکهزار خانوار وارد طرح میشود.
رضوی خاطرنشان کرد: اگرمقدمات اجرا طرح فراهم نبود این طرح مطرح نمی شد چرا که دولت معتقد است که نباید به مردم وعده سر خرمن داد. وی با بیان اینکه ما مشکلی در پرداخت تعهدات نداریم، افزود: اگر هر خانوار ۶۰ هزار توان بیاورد درماه میشود ۶۰ میلیون تومان در سال ۲۰میلیون تومان و سه برابراین امررا دولت تعهد میکند وام با کارمزد چهار درصد دهد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: بعد ازاینکه استانداری طرح را به دولت ابلاغ کرد، دولت تعهد سه برابر آورده را به حساب شرکت واریز می کنیم و برای این کار روستاییان اگر علاقمند باشند کارت یارانه خود و یا سند ملکی را به عنوان ضمانت میگذارند. .... وی با بیان اینکه استاندار وظیفه نظارت بر هزینه پولی که دولت واریز کرد در شرکتهای مستقر در روستا را دارد، گفت: تنفس این وام یکسال و مدت بازپرداخت آن از سه تا هفت سال است و این که شرکت تعاونی ویا سهامی خاص باشد تفاوتی ازنظر دولت ندارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربا تاکید براینکه روستائیان ما از سه درد بزرگ درآمد اقتصادی، تبعیض در خدمت رسانی بین روستائیان و شهرنشینان و عدم حمایت معنوی و فکری از جانب مسئولان ملی و استانی رنج می برند، خاطرنشان کرد: در صورتی که سرمایه گذار در روستا و یا شهرهای زیر۲۰ هزار نفر ورود کند وام این امر۱۲ درصد بوده و ضمانت آن تنها سند ملکی است.
رضوی با بیان اینکه باید صنایع تبدیلی در روستاها مورد توجه باشد، گفت: در روستاها باید مانند نفت خامی که برایش یالایشگاه زده می شود یالایشگاه تولید زده شود.
(کدخبر: ۵۱۵۸۶۰ / سرویس: استانها / تاریخ:۰۹/مهر/۱۳۹۳ - ۱۲:۴۱)
دوشنبه, 07 مهر 1393 11:20
به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی، ھشتمین مانور امداد و نجات معادن روباز کشور در زاھدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاھدان، دقایقی پیش ھشتمین مانور امداد و نجات معادن روباز کشور با حضور مسئولان در محل دائمی نمایشگاهھای بین المللی زاھدان آغاز شد.
ھدف از برگزاری این مانور آمادگی نیروھای شاغل در آتش نشانی و ایمنی معادن و اھمیت دادن به موضوع امداد و نجات در معادن است.
11 گروه امداد و نجات معادن از جمله مجتمع سرب و روی انگوران زنجان، مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند کرمان، مجتمع طلای موته اصفھان، مجتمع فروکروم جغتای سبزوار، مجتمع سنگ آھک پیر بکران اصفھان، مجتمع فسفات اسفوردی بافق یزد، واحد فرآوری نفلین سینیت کلیبر تبریز، مجتمع سرب و روی نخلک نائین اصفھان ، واحد پتاس خور و بیابانک اصفھان، مجتمع سرب و روی مھدی آباد یزد و مجتمع آنتیموان سفید آبه سیستان و بلوچستان در این مانور شرکت دارند.
(استانھا - سیستان و بلوچستان / 13930707000174 / 93/07/07 - 08:52)
یکشنبه, 06 مهر 1393 21:24
نایین،اصفهان -ایرنا- مدیر جهاد کشاورزي نایین گفت: در نیمه نخست امسال، چهار میلیون و 770 هزار قطعه جوجه در مرغداریهاي این شهرستان پرورش داده شد.
به گزارش ایرنا، احمدرضا باقریان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل که سه میلیون و 930 هزار قطعه بود، 21 درصد افزایش نشان می دهد. مدیر جهاد کشاورزي نایین خاطر نشان کرد: این شهرستان با دارا بودن 226 واحد مرغداري گوشتی، در سال گذشته موفق به کسب رتبه دوم تولید گوشت مرغ در بین شهرستانهاي استان اصفهان شد. شهرستان نایین در 140 کیلومتري شرق اصفهان و در منطقه اي کویري قرار دارد.
(18:42 - 06/07/1393 :خبر تاریخ | 81330265 :خبر کد)