امروز: دوشنبه 28 آبان 1397 برابر با 18 نوامبر 2018

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 21:46
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم اقای علی بلوچی (همسر خانم بتول صفایی) امروز  پنجشنبه 19 فروردین ماه، بعدازظهر در چوپانان از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستانمانمان داریوش، بیژن، محمدعلی و رضا که درغم پدر به سوگ نشسته اند، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این پدر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عزیزانش خواستاریم.
مراسم تشییع و خاکسپاری فردا جمعه در چوپانان برگزار می شود و فردا گرد هم می آییم تا ضمن ابراز تسلیت و آخرین خداحافظی با او، یادش را زنده نگه داریم و با غم عزیزانش شریک شوبم. به این امید که مرهمی بر داغ دل این عزیزان عزیز از دست داده، باشد.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های بلوچی و صفایی تسلیت عرض می نماید.
پنج شنبه, 27 اسفند 1394 21:40
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم خانم معصومه خاکسار (همسر آقای محمد علی شفیعی) امروز  پنجشنبه 27 اسفند ماه، بعدازظهر در اصفهان از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستمان خسرو که درغم خواهرر به سوگ نشسته است، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این مادر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عزیزانش خواستاریم.
مراسم تشییع و خاکسپاری فردا جمعه در اصفهان برگزار می شود و در زمان تعیین شده گرد هم می آییم تا ضمن ابراز تسلیت و آخرین خداحافظی با  او، یادش را زنده نگه داریم و با غم عزیزانش شریک شوبم. به این امید که مرهمی بر داغ دل این عزیزان عزیز از دست داده، باشد.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های خاکسار و شفیعی تسلیت عرض می نماید.
دوشنبه, 24 اسفند 1394 09:30
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم خانم جواهر عبدانی (همسر شادروان حاج عباس یزدان پناه انارکی) امروز  دوشنبه 24 اسفند ماه، حدود یک بعد از نیمه شب در تهران از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستمان علی که درغم مادر به سوگ نشسته است، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این مادر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عزیزانش خواستاریم.
مراسم تشییع فردا سه شنبه ده صبح ار درب منزل در خیابان شریعتی، کوچه سراب تهران برگزار می شود و در زمان تعیین شده در منزل ایشان گرد هم می آییم تا ضمن ابراز تسلیت و آخرین خداحافظی با  او، یادش را زنده نگه داریم و با غم عزیزانش شریک شوبم. به این امید که مرهمی بر داغ دل این عزیزان عزیز از دست داده، باشد.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های عبدانی و یزدان پناه تسلیت عرض می نماید.
جمعه, 21 اسفند 1394 23:24
با کمال اندوه و همدردی به آگاهی می رساند مراسم یادبود بانو نسرین آقابیگی (همسر آقای امیر صفایی) از ساعت 9 تا 11 سه شنبه 3 فروردین ماه 1395 در مسجد جامع انارک برگزار می شود.
بدینوسیله ضمن آرزوی علو درجات برای این مادر مهربان و صبر و طول عمر باعزت برای عزیزانش، در زمان تعیین شده در مسجد جامع انارک گرد هم می آییم تا یادش را زنده نگه داریم و با غم عزیزانش شریک شوبم. به این امید که مرهمی بر داغ دل این عزیزان عزیز از دست داده، باشد.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های آقابیگی و صفایی تسلیت مجدد عرض می نماید.
جمعه, 07 اسفند 1394 20:21
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم خانم بی بی شهربانو شبانی (همسر شادروان مهدی خدادادی) امروز 7 اسفند ماه از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستمان حسن که درغم مادر به سوگ نشسته اند، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این مادر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عزیرانش خواستاریم.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های شبانی و خدادادی تسلیت عرض می نماید.
جمعه, 07 اسفند 1394 20:13
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم آقای ابوالقاسم مطلبی (همسر خانم طالب پور) امروز 7 اسفند ماه در اصفهان از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستمان مسعود که درغم پدر به سوگ نشسته اند، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این پدر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عریرانش خواستاریم.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های مطلبی و طالب پور تسلیت عرض می نماید.
دوشنبه, 03 اسفند 1394 13:57
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم خانم نسرین آقابیگی (همسر اقای امیر صفایی) امروز 3 اسفند ماه در اصفهان از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستمان میترا خانم که درغم مادر به سوگ نشسته اند، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این مادر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عریرانش خواستاریم.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد.
انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده های آقابیگی و صفایی تسلیت عرض می نماید.
دوشنبه, 26 بهمن 1394 16:49
با کمال تاسف و اندوه خبردار شدیم خانم نرگس سعیدی (همسر شاد روان محمد علی صفوی) دیشب 25 بهمن ماه در اصفهان از میان ما رفت و دیگر آشنایانش لبخند و نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
بدینوسیله به دوستمان پرویز و محمود که درغم مادر به سوگ نشسته اند، تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای این مادر مهربان، صبر و طول عمر باعزت برای عریرانش خواستاریم.
امروز صبح نیز مراسم خاکسپاری در اصفهان انجام شد.
حضور شما عزیزان باعث شادی روح ایشان و تسلای خاطر بازماندگان خواهد شد. انارک نیوز هم به نوبه خود به خانواده پاکروان و خاکسار تسلیت عرض می نماید.