امروز: دوشنبه 01 مرداد 1397 برابر با 23 جولای 2018

شنبه, 03 آبان 1393 11:01
با حضور مسئولان شھرستان نايین و مدير عامل شھرك ھاي صنعتي استان اصفھان مشكلات و ساماندھي شھرك صنعتي نايین و نواحي صنعتي انارك و نیستانك بررسي شد.
به گزارش اینا به نقل از دفتر نماینده، در راستاي سوال طباطبايي نايیني از وزير صنايع و معادن در خصوص ساماندھي وضعیت شھرك صنعتي و نواحي صنعتي شھرستان نايین جلسه اي با حضور سیدحمیدرضا طباطبايي نايیني، نماينده مردم شھرستان ھاي نايین و خوروبیابنك در مجلس شوراي اسلامي، مھندس جعفري مدير عامل شھرك ھاي صنعتي استان اصفھان، نجفي فرماندار نايین، عسكري شھردار نايین، مطلبي ريیس اداره صنايع معدني اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان و خواجه نصیري مدير شھرك صنعتي نايین در فرمانداري نايین برگزار شد.
در اين جلسه طباطبايي نايین با اشاره به مشكلات شھرك صنعتي نايین و نواحي نیستانك و انارك با انتقاد از خدمات دھي اين شھرك ھا در استان اصفھان به خدمات مناسبي كه در استان يزد داده مي شود اشاره نمود و خواستار ارايه خدمات مناسب و ايجاد زمینه ھاي مناسب براي جذب سرمايه گذاران شد.
نجفي فرماندار نايین نیز در اين جلسه با اشاره به شھرھاي ھمجوار نايین و شھرك ھاي صنعتي آنھا عنوان نمود چه تفاوتي میان استان يزد و اصفھان وجود دارد كه در استان يزد سرمايه گذار را به راحتي جذب و امكانات در اختیار او قرار مي دھند ولي در استان اصفھان به گونه اي ديگر عمل مي شود.
جعفري، مدير عامل شركت شھرك ھاي صنعتي استان اصفھان نیز در اين جلسه با اشاره به پیگیري ھاي نماينده مردم نايین و فرماندار اين شھرستان گفت: مبلغي در حدود 13میلیارد ریال براي آسفالت شھرك صنعتي نايین اختصاص يافته و در خصوص كمبود آب و افزايش 5 لیتري آب شھرك صنعتي در حال پیگیري ھستیم. وي افزود: متاسفانه در گذشته مديريت ھاي قبلي چاره انديشي مناسبي در اين زمینه ھا انجام نداده اند تا با مشكلات فعلي مواجه نباشیم.
ھمچنین مھندس مطلبي نیز با اشاره به عدم واگذاري زمین ھاي كمتر از 2000 متر در شھرك، خواستار واگذاري زمین ھاي كوچكتر براي كارگاه ھا و تعاوني ھاي كوچك شد. ھمچنین مشكل نواحي صنعتي انارك و نیستانك نیز در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.
(11:15:15 - 1393 مھر 26)
پنج شنبه, 01 آبان 1393 11:06
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا باھنر در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار حمیدرضا طباطبایی نائینی در جریان بررسی ماده 5 طرح حمایت از آمران به معروف و ناھیان از منکر، درباره اینکه ماشین و قسمتھای مشاء ساختمان حریم خصوصی است و مامورین نمی توانند بدون حکم قضایی به آن تعرض کنند، گفت: در ماده 5 این طرح صراحتاً آمده است که اماکنی که در معرض دید عموم قرار گرفته است؛ از این رو نمی توان اخطار شما را وارد دانست.
نایب رنیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخطار شما وارد نیست، ولی شما می توانستید پیشنھاد حذف این ماده را بدھید، گفت: براساس قوانین جمھوری اسلامی اگر ماشینی در معرض دید عموم واقع است، مالک آن نمی تواند ھر طور که خواست ظاھر شود، زیرا انجام برخی کارھا در اماکن عمومی که در معرض دید عموم است، در نظام جمھوری اسلامی ممنوع است.
گفتنی است حمیدرضا طباطبایی نائینی در اخطاری به استناد اصل 22 قانون اساسی گفت: براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال و حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویر کند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در تبصره ماده 5 این طرح آمده است که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرد، مانند قسمت ھای مشترک آپارتمان و اتومبیل حریم خصوصی نیست و این نیز خلاف شرع و قانون اساسی است. نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قسمتھای مشاء آپارتمان و ماشینی که قفل میشود و حرز دارد، فرقی با حریم خصوصی ندارد، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند، حتی اگر جرمی در آنسوی چارچوب مسکن واقع شود، نیازمند اخذ مجوز قضایی است. وی گفت: وسیله نقلیه ای که قفل می شود نمی توان در آن تجسس کرد و برای آن حرزی تعریف شده است، از این رو فکر میکنم جز در مواردی که شورای امنیت ملی تشخیص دھد، نمی توان از وسایل نقلیه تجسس کرد.
براساس ماده 5 این طرح در اجرای امر به معروف و نھی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون. ھمچنین در تبصره این ماده آمده است اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت ھای مشترک آپارتمانھا، ھتلھا، بیمارستانھا و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.
(١٣٩٣/٠٧/٢٩ ٠٩:١۴:۵٧)
چهارشنبه, 30 مهر 1393 11:45
سید حمیدرضا طباطبائی نائینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون رهاسازی آب رودخانه زاینده رود در آبان ماه اظهار کرد: با توجه به اینکه خشکسالی شدیدی در استان اصفهان وجود دارد و با توجه به سهم آبه حق آبه داران که در اصفهان از حقوق بیش از ۱۰۰ ساله آنها مضایقه شد، اختصاص آب زاینده رود به مکانهای جدید حرام شرعی و عرفی است. وی افزود: انتقال آب به مکانهای جدید به طورقطع مورد مخالفت نمایندگان استان اصفهان قرارمیگیرد. نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت خسارت به کشاورزان که بر اثر خشکسالی دچار خسارت شدند، تصریح کرد: قسمتی ازمطالبه و خسارت کشاورزان استان اصفهان پرداخت شده است.
وی با اشاره به آمادگی کشاورزان استان اصفهان برای کشت یائیزه گفت: شهرستان نائین و حوزه انتخابی ما جزو حوزه آبریززاینده رود نبوده و حوزه زاینده رود تا باتلاق گاوخونی بوده و به نائین نمی رسد، متاسفانه این حوزه از حوزه آبی زاینده رود بهره مند نمی شوند.
(کدخبر: ۵۳۶۲۶۸ سرویس: استانها ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۳/مهر/۳۰)
 
یکشنبه, 27 مهر 1393 10:08
نایین،اصفهان-ایرنا- یک میلیارد و سیصد میلیون تومان براي آسفالت شهرك صنعتی نایین اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا، سید حمید رضا طباطبایی نماینده مردم شهرستان هاي نایین و خور و بیابانک در مجلس با اعلام این خبر، مشکلات شهرك صنعتی نایین و نواحی نیستانک و انارك را بیان کرد. وي با انتقاد از خدمات دهی این شهرك ها در استان اصفهان به خدمات مناسبی که در استان یزد داده می شود اشاره کرد و خواستار ارائه خدمات مناسب و ایجاد زمینه هاي مناسب براي جذب سرمایه گذاران شد.
نجفی فرماندار نایین نیز در این جلسه با اشاره به شهرهاي همجوار نایین و شهرك هاي صنعتی آنها اظهار کرد چه تفاوتی میان استان یزد و اصفهان وجود دارد که در استان یزد سرمایه گذار را به راحتی جذب و امکانات در اختیار او قرار می دهند ولی در اصفهان به گونه اي دیگر عمل می شود.
جعفري مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتی استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به پیگیري هاي نماینده مردم نایین و فرماندار این شهرستان گفت: در حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان براي آسفالت شهرك صنعتی نایین اختصاص یافته و براي تامین کمبود آب و افزایش پنج لیتري آب شهرك صنعتی در حال پیگیري می باشیم. وي افزود: در گذشته چاره اندیشی مناسب در این زمینه ها نشده است.
در این جلسه مشکلات نواحی صنعتی انارك و نیستانک مورد بررسی قرار گرفت.
(تاریخ خبر: 15:47 - 26/07/1393 کد خبر:  | 81353507)
چهارشنبه, 16 مهر 1393 10:35
خبرگزاری تسنیم: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توجه به موضوع بیکاری و اوقات فراغت را جهت مبارزه بامواد مخدر ضروری دانست و تاکید کرد: شادی جوانان برای کاهش اعتیاد وتخلیه هیجانات آنها باید افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی اظهار داشت: اجتماعی شدن مبارزه بامواد مخدررویکردی است که در گذشته نیزوجود داشته ولی در دولت جدید مورد عنایت بیشتروزیر کشورو دبیر کل ستاد مبارزه بامواد مخدرانجام گرفته است. این رویکرد در صورتی که به صورت جامع اجراشود، قطعا نتایج موثری را در کاهش آماراعتیاد کشور خواهد داشت.
نماینده نائین و خورو بیابانک اصفهان با بیان اینکهاگربخواهیم واقعا درامرمبارزه با مواد مخدر به طور صحیح عمل کنیم تنها با تلاش یک تا دو سازمان و دستگاه موفق نخواهیم شد، گفت: همه نهادها و مردم باید در مبارزه با مواد مخدروپیشگیری ازاعتیاد با هم همکاری کنند تا تلاشهای انجام شده اثربخش واقع شود.
وی با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده درمجلس دررابطه با بحث مجازاتها ویا تعیین صلاحیت برای ستاد مبارزه بامواد مخدر کم نیست، افزود: دراین زمینهمجلس به همه عوامل پرداخته است ولی متاسفانه فاجعه مواد مخدر در کشوربیش ازاین بوده و هجمه عظیمی که از طریق این موضوع به کشوروارد میشود، بسیار عظیم است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: قاچاق پردرآمد در سطح بین المللی، ترانزیت مواد مخدر از کشور و زمینه های ابتلاء به اعتیاد که متاسفانه کم نیست و علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به آن دامن زده از جمله هجمه های مواد مخدر در کشوراست.
طباطبایی نائینی با تاکید براینکه بیکاری سبب شده گرایش به مواد مخدر در کشوربیشتر شود، بیان داشت: پس از اشتغال باید به نکته ای توجه داشت که اهمیت ویژه ای دارد و آن پرکردن اوقات فراغت افراد است. متاسفانه در این رابطه به درست وبا دقت توجه نشده است وتوجه بهاین امرمهم در کشور ضرورت دارد. باید جایگزین های مناسب برای اوقات فراغت افراد به ویژه جوانان ونوجوان پیش بینی شود.
(کدخبر: ۵۲۰۴۰۱ / سرویس: اجتماعی / تاریخ: ۱۴/مهر/ ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۳)
پنج شنبه, 27 شهریور 1393 10:24
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه طرح جرم سیاسی در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی است گفت: با تصویب این طرح بسیاری از ابهامات در بررسی جرایم سیاسی مرتفع خواهد شد.
به گزارش جام نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید حمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین درباره آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی اظهار داشت: این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است، گفت: با تصویب این طرح تعریف مشخصی از جرم و مجرم سیاسی ارائه خواهد شد و بسیاری از ابهامات در بررسی جرایم سیاسی مرتفع می‌شود.
کد خبر: 393935تاریخ مخابره : ۲۷/۰۶/۱۳۹۳ - ۰۶:۵۶
پنج شنبه, 30 مرداد 1393 12:45
نماینده مردم شهرستان نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر کل فنی و حرفه‌ای اصفهان با تاکید به انجام برنامه‌های آموزشی و اشتغال به ویژه آموزش‌های تولید محورگفت: مزیت‌های منطقه نائین و خور و بیابانک بسیار زیاد است بر همین اساس بایستی با ساماندهی مشاغل در قالب خوشه، مناسب‌ترین روش ایجاد اشتغال را در این منطقه اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، سیدحمیدرضا طباطبائی، درادامه به تفاهم نامه فی ما بین صندوق مهر امام رضا (ع) با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: مردم این شهرستان نیاز به مهارت‌های خاص فنی و تخصصی دارند و باید در این زمینه با ایجاد مشاغل کوچک درمنطقه شرق استان به ویژه نائین و خور و بیابانک، برای این مردم اشتغالزایی کرد.
وی ادامه داد: اجرای آموزش‌های متنوع در منطقه نائین و خور و بیابانک ضروری است.
(1393-05-28, 12:32 کد خبر: 196641)
پنج شنبه, 30 مرداد 1393 12:37
به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از فارس؛ حمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی در مورد موضع‌گیری وزارت امور خارجه کشورمان در برابر رخدادهای شهر «فرگوسن» آمریکا اظهار داشت: ورود وزارت امور خارجه به مسئله نقض حقوق بشر در آمریکا قطعاً ضروری است.
وی ادامه داد: البته موضع‌گیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نباید با این انگیزه صورت گیرد که آمریکا هم در امور داخلی کشورمان دخالت می‌کند تا نوعی مقابله به مثل باشد.  
طباطبایی با تأکید بر اینکه صحت ادعا درباره درگیر شدن سیاهپوست مقتول با پلیس هم حقی برای سرکوب اعتراضات مردم شهر فرگوسن ایجاد نمی‌کند،‌ خاطرنشان کرد:‌ ایالات متحده آمریکا ادعای حقوق بشری و داعیه رهبری جهان را دارد، اما خود در خاکش فرد معترض را به ضرب گلوله می‌کشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به محق بودن مردم فرگوسن برای اعتراض علیه نقض حقوق بشر و اقدامات نژادپرستانه پلیس آمریکا تصریح کرد:‌ وزارت خارجه ایران نباید در قبال این موضوع، منفعلانه برخورد کند و به لحاظ انسانی و وجدانی ‌باید علیه نقض حقوق بشر در آمریکا موضع‌گیری کند./
(دوشنبه 1393/5/27 ساعت ۱۴:۲۹)