امروز: چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 برابر با 25 آوریل 2018

دو غیر همزبان دور از هم ولی همدرد بهم نزدیکترند تا دو همزبان کنار هم ولی غیر همدرد.

بازدید کد خبر: 1422