امروز: شنبه 25 مرداد 1399 برابر با 15 آگوست 2020

یکشنبه, 20 مهر 1393 10:58
یکشنبه, 20 مهر 1393 10:55
یکشنبه, 20 مهر 1393 10:53
یکشنبه, 20 مهر 1393 10:52
یکشنبه, 20 مهر 1393 10:50
یکشنبه, 20 مهر 1393 10:47
چهارشنبه, 16 مهر 1393 20:01
چهارشنبه, 09 مهر 1393 00:01
انارک
ناروسینه ای شهر دلهای بی کینه / تو اساجم خوی دس پر پینه
نه خیالت گو اخر کاری /  تو امیری ز بی کس وکاری
ما همه دس ودس هم تو اساجم  /  تو تنها وبی کس نهی ما هم 
بی شناخت نهم ازونم   /  تو هی گو ما  جی هم
تو تنها وبی کس نهی ما هم
(محسن ثابتی85/12/25)