27
یکشنبه, سپتامبر

جلسه انجمن انارکی های مقیم تهران

انارک

دیشب دوشنبه 27ام مرداد ماه جلسه انجمن انارکی های مقیم تهران تشکیل شد. 
از دوستان شرکت کننده در این گردهمایی تقاضا می شود ما را در مورد تصمیمات اخذ شده درباره انارک آگاه نمایند. منتظر خبرها یا دیدگاه های شما هستیم.