همدردی با خانواده های قاسمپور و خدایی

*انالله و انا الیه راجعون* 
شوربختانه خبردار شدیم آقای محمد علی قاسم پور (فرزند شادروان رجبعلی قاسمپور)، یازدهم دی ماه در دلیجان از میان ما رفت و دیگر آشنایانش نگاه پر از محبت او را نخواهند دید. 

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های قاسمپور و خدایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.