27
یکشنبه, سپتامبر

چه باید کرد؟

انارک

انارک نیوز - اخبار تکمیلی و گزیده کوتاه دیدگاهها و راهکارهای انارک از شنبه بیست و پنجم آبان ماه 98 تا آدینه یکم آذر ماه به شرح زیر می باشد. 

الف- چکیده دیدگاه ها و راهکارها یا "آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است" این است: 
-

ب- در آغاز به اخبار تکمیلی می پردازیم:
-

ج-  اینک گزیده دیدگاه ها و راهکارها یا "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است":
- آقای حسینی: داشتم به چند عکس که در شبکه خبر انارک نیوز و کانالهای انارک دیده بودمT نگاه می کردم که متوجه نکته ای در اون عکسها شدم. خیلی برام تعجب داشت. در تمام اون تصاویر که از تانکر آتش نشانی شهرداری انارک گرفته شده بود آقای خلیل زاده تنها آتش نشان بود. هم راننده هم آتش نشان و هم کمکی و فرمانده و خلاصه همه کاره تانکر آتش نشانی بود. در صورتی که وقتی از پرسنل آتش نشانی اصفهان که البته آقای اصغر جلالپور برادر خانوم دائیم یکی از افراد آتش نشانی اصفهان هست و کارکنان آتش نشانی فرودگاه اصفهان پرسیدم، گفتند: حداقل دو نفر در هر خودرو باید باشند که وقتی اتفاقی میفته سریعاً سوار خودرو شده و یکی رانندگی و دیگری لباس مخصوص خود رو کامل بپوشد و به محض رسیدن تا نفر آماده و لباس پوشیده، لوله و تجهیزات رو آماده می کنه، نفر دوم لباس خود را پوشیده و آماده بشه. بنطر بنده لازم است فوراً دونفر نیروی جدید اصیل انارکی جذب و البته مدتی در اصفهان دوره بگذرونند و بعد در زیر دست مدیریت آقای خلیل زاده آماده و ورزیده به مردم شهرمون خدمت کنند.

د- در اینجا با عنوان شیرین"شکوفه های امید" به پاسخ کارگزاران می پردازیم:
-

ه- کلیه اخبار، پیشنهادات و دیدگاهها همراه با تصاویر مربوطه در گروه تلگرامی "نارُسّینَه راهکار" موجود و نوشته بین پرانتزها در بالا از انارک نیوز می باشد.