امروز: یکشنبه 29 بهمن 1396 برابر با 18 فوریه 2018

درباره انارک (11)

سه شنبه, 27 اسفند 1392
شهر انارک (تأسیس شهرداری سال 1337)، مرکز بخش انارک و از بخش های شهرستان نائین، استان اصفهان در ایران است که در 75 کیلو متری شمال خاوری نائین و در راه آسفالته ای که از نائین به سمت شمال خاوری…